GKv Valkenburg: liever instemming dan bezwaar

0
Past de aandacht voor ‘gegronde bezwaren’ wel bij gebeurtenissen waar je blij van wordt, zoals een huwelijk? (beeld Damion Hamilton/Lightstock)

Past de aandacht voor ‘gegronde bezwaren’ wel bij gebeurtenissen waar je blij van wordt, zoals een huwelijk? (beeld Damion Hamilton/Lightstock)

Een bekende zegswijze uit de afkondigingen van de kerkenraad is: ‘indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht’. Door deze oproep wordt de volgens het kerkrecht noodzakelijke instemming van de gemeente verkregen. Maar past dat wel bij gebeurtenissen waar je blij van wordt, zoals een huwelijk, de binnenkomst van nieuwe leden, of een geloofsbelijdenis?

De GKv Valkenburg vindt van niet. Voortaan wordt de gemeente alleen om instemming gevraagd. In de afkondiging wordt niet meer de aandacht gevestigd op de mogelijkheid van bezwaar. Wie toch bezwaren heeft, kan in het kerkelijk jaarboekje terecht voor de daarvoor geldende procedure.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.