Netwerkgroep iMove in Stadshartkerk

0

In de Stadshartkerk (GKv) in Amstelveen functioneren zogenoemde netwerkgroepen. Een netwerkgroep is groter dan een kring, maar kleiner dan de voltallige gemeente. Op deze manier zoekt de gemeente nadrukkelijk verbinding met de Amstelveners, die meestal niet zo veel hebben met een kerk.

Er is sinds kort een nieuwe netwerkgroep met de naam iMove. Ze schrijven daarover in het visiedocument: ‘iMove is de naam van een nieuwe beweging die de Stadshartkerk Amstelveen is opgestart. Een beweging waarin inspirerende events met verrassende sprekers en nieuwe perspectieven centraal staan. Onderbouwd met inzichten uit filosofie, sociologie, politiek, wetenschap, religie en gelardeerd met persoonlijke verhalen. Toegankelijk, laagdrempelig en food for thought. Je krijgt nieuwe inzichten en gaat daarnaast op een ongedwongen manier in gesprek met andere aanwezigen. Waarbij onze stelling is dat je altijd weggaat met minimaal één nieuw inzicht en één praktische toepassing waar je morgen direct mee aan de slag kunt.’

De events gaan over vragen die de mensen bezighouden. De volgende thema’s zijn al genoemd: tijd en aandacht; vertrouwen (‘Waar wantrouwen het uitgangspunt wordt, betekent leven het onmogelijk maken van het leven van de ander’ – Arnon Grunberg); hebzucht (‘Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen’ – Plato); voltooid leven (‘De dood is een probleem voor levenden’ – Norbert Elias); positiviteit & geluk (‘Positiviteit is de kortste weg naar geluk’ – Bert van Dam); menselijke maat versus toenemende automatisering en robotisering van onze maatschappij; theater van de angst (Beatrice de Graaf).

Uit de toelichting op het laatste thema: ‘Terrorisme en veiligheid zijn grote issues in onze tijd. Je kunt oplossingen verwachten van de politiek of ons rechtssysteem om dit enorme vraagstuk op te lossen. En we mogen best dankbaar zijn dat onze politiek en ons rechtssysteem zich hier ook daadwerkelijk voor inzetten. Tegelijkertijd heeft iedereen een diep besef dat veiligheid in deze wereld nooit volledig zal zijn. Hoe ga jij om met gevoelens van onveiligheid? Hoe zou jij willen reageren als er een terroristische aanval plaatsvindt in je naaste omgeving? Zijn er naast de politiek en ons rechtssysteem andere bronnen van hoop waar je uit put om de angst in het gezicht te durven kijken en je er niet door te laten leiden?’

Leden van de Stadshartkerk en Amstelveners zijn uitgenodigd om mee te doen in deze netwerkgroep, nieuwe initiatieven te bedenken en op te zetten. Daarnaast kunnen ze meedoen in denktanksessies ‘om samen door te praten over: Welke thema’s raken ons, zijn actueel en verdienen aandacht binnen iMove? Welke mogelijkheden zien we om de beweging door te ontwikkelen in Amstelveen?’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.