Je roeping vinden

0

‘De kerken spannen zich ervoor in dat er voldoende studenten in de theologie zijn’, zo zegt Artikel B13.4 van de nieuwe kerkorde binnen de GKv. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (van de NGK) heeft niet zo’n bepaling, maar het thema kwam wel naar voren op de zogenoemde Roepingenzondag, volgens de traditie de derde zondag na Pasen.

Beeld uit de promotiefilm van de NGK en NGP over predikant worden, met ds. Jelle Knol van de NGK Krommenie.

Beeld uit de promotiefilm van de NGK en NGP over predikant worden, met ds. Jelle Knol van de NGK Krommenie.

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) vroeg aandacht voor het ambt van predikant. In hun brief aan de kerken zetten ze het individualisme van de mens van nu tegenover de gemeenschappelijke roeping om Jezus te volgen: ‘Toen Jezus begon met zijn werk op aarde was het eerste dat Hij deed het roepen van enkele discipelen als eerste kern van de gemeenschap rondom Hem. Die gemeenschap is in onze tijd nog net zo belangrijk. De kerkelijke gemeenschap heeft de roeping om als een stad op de berg zichtbaar te maken waar het in het evangelie van Jezus Christus om gaat.’ En voorgangers zijn nodig om de gemeente hiermee te helpen, aldus de NGP.

Kerken gaven op diverse manieren vorm aan deze oproep. In een kerkdienst, zoals in de NGK Enschede, Barendrecht en Rotterdam-Alexander, of in een nieuwsbrief, zoals in de NGK Ede-Noord. Ds. Ton Vos wees daarin op de kern van het predikant zijn: ‘Hij heeft je aangesteld om zijn gemeente te dienen en om zijn Woord bij een ieder tot zijn volle recht te laten komen. Je mag meemaken hoe het evangelie een kracht tot behoud is.’

De NGK Rijnwaarde in Utrecht gaf nog anders invulling aan de Roepingenzondag. Daar werd het algemener opgepakt en werd aan de gemeenteleden gevraagd: wat is je eigen roeping binnen de gemeenschap van de kerk? De vraag ging vergezeld van een vacature-overzicht. Er is behoefte aan beameraars, geluidsmensen, medewerkers bij de Alphacursus en bij andere missionaire activiteiten. De slotoproep was: ‘Kijk er eens naar, bid en denk erover na waar ook jij je steentje kunt bijdragen.’

Webtips
ngk.nl/werkvelden/ngp/roepingenzondag-22-april-2018
Een promotiefilm van de NGK en NGP over predikant worden is te zien via www.youtube.com/watch?v=PACHINx64JQ

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.