Spirituele ervaring?

0

OnderWeg publiceerde op 26 mei jongstleden een themanummer over spiritueel bijtanken. Steeds meer mensen doen dat buiten de muren van hun eigen kerk. Een goede zaak? Lezer Jan Troost reageert op het nummer.

Simpelweg in de kerk zitten en luisteren voldoet niet meer. Om God ter ervaren moet je minstens…

In Johannes 4 lezen we over Jezus’ bezoek aan Nazareth. De mensen verwachten van Hem tekenen. Maar Hij doet geen tekenen. Hij legt ook uit waarom niet: hun hart ging niet naar Hem uit. Ze geloofden niet. Zoals ook in de tijd van Elia en Elisa de mensen niet echt geloofden. Zou ons dit iets kunnen zeggen? Zijn we misschien als moderne christenen, levend in een welvarend land, op zoek naar meer, zonder ons te realiseren van wie we zo veel goeds ontvangen?

Als we ‘s zondags naar de kerk gaan, hoe doen we dat dan? Uit gewoonte? Zonder verwachting (het is toch steeds hetzelfde…)? Of met gespannen verwachting, want wij gaan God ontmoeten, Hij die ons heeft gered van alle kwaad? Gaan we met een dankbaar hart? Hij was ons immers de aflopen week zeer nabij. Hij gaf ons vrijheid van leven in een wereld waar miljoenen mensen vervolgd worden, honger lijden, van dorst sterven, in oorlogsgebieden leven, als slaaf worden ingezet, in de prostitutie zijn beland enzovoort. Ook in ons eigen land is het leven van veel mensen niet altijd gemakkelijk, ik weet daarover wel mee te praten, maar toch…

Kennen we grote eerbied voor onze almachtige God nog wel? Kennen we zijn grootheid? Zijn we onder de indruk van Hem? In de Bijbel laat Hij zich soms aan zijn volk kennen in zijn grootheid door donderslagen en bliksem. Met name als ze Hem niet meer kennen zoals Hij zich aan hen heeft geopenbaard. Hebben we dat als welvarende christenen in Nederland ook weer nodig? Laten we ons een beetje schamen. Wij met al onze kennis. Wij hebben een complete Bijbel, waarin Hij zijn wil heeft geopenbaard. De Israëlieten onder het oude verbond hadden dat niet.

Laten we ons eens oefenen in het werkelijk kennen van Hem. Werkelijk eerbied voor Hem hebben, bijvoorbeeld in onze kerkdiensten. Leren onder de indruk te geraken van zijn grootheid. Let eens op alles wat Hij ons geeft. Let eens op zijn geweldige schepping. Lees de Bijbel met gespannen verwachting door in alles wat er staat geschreven goed te letten op wat Hij deed en doet en nog gaat doen. Raak onder indruk van zijn geweldige genade, maar ook van zijn enorme woede over alle kwaad.

Lees eens in het Oude Testament wat Hij uiteindelijk heeft gedaan met zijn eigen volk. En toch… Hij heeft hen niet allemaal aan het kwaad prijsgegeven. Ze mochten na zeventig jaar toch weer terugkomen, zo genadig is onze God.

Lees eens het boek Openbaring. Alles zal eens vergaan. Dat is geen kleinigheid. Hij zal volledig afrekenen met alle kwaad. Nogmaals, raak onder de indruk van Hem. Doe gewoon wat Hij van je vraagt. Hij roept ons twee keer per zondag bij Hem, want Hij wil ons iets leren. Dat vraagt wel grote inzet van onze voorgangers. Maar als ook zij onder de indruk zijn van Hem en het allemaal van Hem verwachten en wij als gemeente(n) hartelijk bidden om zijn zegen, dan gebeurt er iets groots.

Is dat alles niet genoeg voor ons? Hebben we nog een scheutje spirituele ervaring extra nodig?

Jan Troost

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter