Column: Leren te zwijgen

0

Het besluit van de synode van de GKv om vrouwen toe te laten tot de ambten heeft veel stof doen opwaaien. ‘Verontrusten’ organiseren zich en zusterkerken dreigen met een breuk. Een veel gehoorde klacht is dat de synode geen exegese heeft gegeven van de ‘zwijgteksten’ en de betekenis daarvan voor het heden niet heeft uitgewerkt. Ik denk dat deze klacht terecht is. Opvallend is dat de klagers – meestal zijn het mannen – de synode daarin navolgen: ook zij geven geen verantwoording van hun exegese van deze teksten.

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.
Delen.

Over de auteur

Maarten Verkerk is bestuurslid van VitaValley en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht.

Laat een reactie achter