Aandacht voor eenzaamheid

0

Volgens het bevestigingsformulier voor diakenen in de GKv mag eenzaamheid binnen de gemeente van Christus niet vóórkomen. Maar woorden lopen soms voor op de kerkelijke praktijk. De GKv Driesum wil daar op een praktische manier iets aan doen.

Bij de avondmaalsviering was er niet alleen een schaal met brood, maar ook een schaal met briefjes met daarop de namen van mensen die volgens de wijkzusters wel wat bezoek kunnen gebruiken. Iedereen kon een briefje van de schaal nemen en daarna uiteraard bij de genoemde mensen op bezoek gaan. De overgebleven briefjes, eventueel aangevuld met nieuwe namen, komen aan de beurt bij de volgende avondmaalsviering.

In Dalfsen wordt ook gekeken naar eenzaamheid buiten de eigen kerkelijke gemeente. Rond het GKv-kerkgebouw wonen nogal wat ouderen en onder hen komt relatief veel eenzaamheid voor. Daarom willen de twee GKv-gemeenten in Dalfsen iets organiseren voor deze ouderen en alleenstaanden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wat er elders in het dorp al gebeurt. De NGK Dalfsen bijvoorbeeld organiseert regelmatig maaltijden. Maar door de week zijn er niet zo veel plekken in het dorp waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Het idee van de GKv-diaconieën is dat ze – uiteraard in overleg met de mensen voor wie het bestemd is – een buurtkamer gaan inrichten. ‘Dat past helemaal bij de gemeentevisie van Dalfsen-Oost en -West: hart voor de wereld hebben, het goede voor ons dorp zoeken. Het gaat dan met name om de kwetsbaren rondom ons. Wat proef je van het Koninkrijk in een buurtkamer van de kerk? Het gaat dan om aandacht, om tijd voor de ander, om ontmoetingen, om gesprekken, een plek bieden waar ze elkaar en kerkleden kunnen ontmoeten.’ Het is de bedoeling dat de buurtkamer na de zomervakantie van start gaat.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter