Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap

OnderWeg | 6 juli 2018
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

De NGK-predikanten Herman Kaldeway (NGK Doorn) en Kees de Winter (NGK Culemborg) beëindigen hun predikantschap.

Herman Kaldeway (31) heeft een andere kijk gekregen op het predikantschap en op de manier waarop hij zijn gaven in de kerk wil inzetten: meer als deel van de gemeenschap dan in de solistische positie van een dominee. Hij wordt door zijn kerkenraad per 1 september eervol ontheven uit het predikantsambt en neemt op 2 september afscheid van de gemeente, waaraan hij sinds 2014 verbonden is. Om eerder afgesproken preekbeurten te kunnen vervullen, heeft de regio Utrecht hem tot 31 december preekbevoegdheid verleend.

Kees de Winter (48) neemt op 8 juli afscheid van de NGK Culemborg, waarvan hij sinds 2006 in deeltijd predikant was. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het ambt van predikant ‘niet levenslang met vreugde, en dus ook niet met kracht, kan blijven dragen’ en is daarom op zijn verzoek eervol ontheven uit het predikantsambt. Zijn directe toekomstperspectief zoekt hij in de fotografie. Hij heeft bij de regio geen preekbevoegdheid aangevraagd.

Kruisvormig leven

Kruisvormig leven

Willem van der Deijl
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘Zelfs al moeten we sterven, we blijven onze Heer trouw’

‘Zelfs al moeten we sterven, we blijven onze Heer trouw’

Jan-Matthijs van Leeuwen
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief