Stimulans: Getuigen, Bijbellezen, vrouwen

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer getuigen, creatief Bijbellezen en de vrouw in het ambt.

Nadenken over getuigen

041518 Stimulans foto 1Hoe kun je van het evangelie van Jezus Christus getuigen in een samenleving waarin het christelijk geloof één van de opties is, naast alle andere levensbeschouwingen? Hoe breng je het evangelie op zo’n manier dat mensen door het evangelie worden aangesproken? En is dat dan het evangelie zoals dat in de Reformatie is verstaan, of gaat het om een ‘ander evangelie’?

Deze vragen vormden voor Gert-Jan Roest de aanleiding om onderzoek te doen naar en een dissertatie te schrijven over de contextualisatie van het evangelie in onze westerse geseculariseerde context. Hoewel de dissertatie al eind 2016 verscheen, is het thema nog steeds actueel. Zo verscheen eind mei in de reeks Apeldoornse Studies Een ander evangelie? Contextualisatie in een verschuivende westerse cultuur, dat verslag uitbrengt van het theologische gesprek dat door de dissertatie op gang is gebracht. Doel van de bundel is om een aanzet te geven tot verdere doordenking van het thema.


Creatief met de Bijbel aan de slag

041518 Stimulans foto 2aCreatief bezig zijn met de Bijbel – je hoort en leest er steeds vaker over (zie ook onze bijdrage over bible journaling). Veelgehoorde redenen om zo bezig te zijn: het werkt ontspannend, de Bijbel komt tot leven, de tekst wordt je meer eigen. Voor degenen die het deze zomer eens willen uitproberen zijn er verschillende opties. Zo combineert het boek Ontdek de artiest in jou (uitgeverij Sestra) Bijbelse overdenkingen met creatieve opdrachten, waarbij je onder andere wordt uitgedaagd om aan de slag te gaan met water en verf (www.ontdekdeartiest.nl).

Het dagboek Take your time van Wilma Poolen biedt zeventig overdenkingen, waarbij je als lezer zinnen kunt aanvullen, kunt tekenen, handletteren, journalen of scrapbooken (Ark Media). Ten slotte nodigt ook het boek Ongewone momenten met de Bijbel (NBG) je uit om op veel verschillende manieren aan de slag te gaan met Bijbelteksten. Voorbeelden van opdrachten uit dit boek: koop een borduurnaald en rijgdraad en borduur je favoriete Bijbeltekst, en: welke kleur(en) heeft God voor jou?


Grote vragen

041518 Stimulans foto 3aDeze maand start Ark Media een nieuwe serie boekjes over de grote vragen van het christelijk geloof: Kleine gids voor grote vragen. Van deze serie worden meteen vier deeltjes uitgebracht. Het eerste deeltje, Wat bedoelen we met ‘God’?, is geschreven door Keith Ward. Hij ontrafelt de betekenis van het woord ‘God’ en stelt een aantal heersende veronderstellingen over God aan de kaak.

In het tweede deeltje, Waarom de Bijbel lezen?, bespreekt Tom Wright niet alleen de inhoud van de Bijbel, maar gaat hij ook in op de autoriteit van de Bijbel en op de invloed ervan op de wereld van nu. Deel 3, Waar is de hemel? van de hand van Paula Gooder, legt de Bijbelse leer over de hemel uit en laat zien dat de hemel dichter bij de aarde is dan je misschien zou denken. In het laatste deeltje, Hoe kan ik bidden?, onderzoekt John Pritchard de kunst en de kracht van gebed.


Vrouwen in het ambt?

041518 Stimulans foto 4aHet GKv-synodebesluit dat er Bijbelse gronden zijn voor de vrouw in het ambt heeft de discussie rond dit thema nieuw leven ingeblazen. ‘Wat zegt de Bijbel over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk?’ en: ‘kunnen volgens de Bijbel alleen mannen een kerkelijk ambt bekleden?’ zijn vragen die regelmatig gesteld worden. Om bij te dragen aan het onderlinge gesprek over deze vragen verschenen er de afgelopen periode twee boeken.

Het eerste boek, Samen met de vrouwen. Bijbelstudies over m/v in de kerk (een uitgave van Boekencentrum), staat onder redactie van Maaike Harmsen, Almatine Leene, Henk Folkers en Maarten Verkerk, en bevat verschillende Bijbelstudies die vooral bedoeld zijn voor groepen zoals een kerkenraad of een Bijbelstudiegroep. In het tweede boek, Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk. Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt (verschenen bij Vuurbaak), neemt predikant en oud-synodevoorzitter Pieter Niemeijer de lezer mee in de ontwikkeling van zijn gedachten rond dit thema.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter