Veilige gemeente

0

In de tijd van #metoo is het geen wonder dat veiligheid binnen de gemeente op de kerkelijke agenda’s staat. Zo kende Zwolle-Zuid (GKv) in 2017 een project rond veiligheid: het thema kwam in preken aan de orde en de gemeenteleden kregen een Bijbelleesrooster met onder meer een aantal teksten uit de psalmen en konden daar met hulp van een handreiking bijvoorbeeld in kringverband samen over doorpraten. Aan de hand van beelden uit de psalmen komt daarin ook de verhouding met God ter sprake: weet je je veilig bij Hem?

Een andere vraag was: wat zijn de tien geboden van veiligheid? Deze vraag werd behandeld op de tienerkringen en sluit aan bij de oproep van het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) om een bij de gemeente passende gedragscode voor veilig jeugdwerk te ontwikkelen.

Ede-Noord (GKv) kwam vanuit de pastorale praktijk tot een verklaring over LHBT, met als hoofdlijn dat de gemeente graag een veilige gemeente voor iedereen wil zijn. Ook de NGK Heemstede gaat met dit thema aan de slag via een prekenserie, een gemeenteavond en vervolggesprekken met kleine groepjes gemeenteleden over veiligheid en homoseksualiteit.

De GKv Hardenberg Baalderveld-Zuid maakte veiligheid in de kerk het huisbezoekthema voor dit seizoen. De kerkenraad zet het thema in een breder kader: ‘Een veilige kerk is veel meer dan een kerk die alert is op grensoverschrijdend gedrag. Een veilige kerk geeft ruimte aan mensen met afwijkende meningen, kwetsbare broeders en beschadigde zusters. Die weten en voelen dat.’

Webtip
meldpuntmisbruik.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter