Goud in handen met classis/regio

0

Casper Voorberg (GKv Houten) kwam enthousiast terug van een vergadering van de classis Utrecht. En ook Anke ten Wolde (NGK Hoogeveen) toont zich in haar kerkblad blij met de vergadering van de NGK-regio Noord: ‘Tot mijn verrassing zijn het inspirerende bijeenkomsten, waar we elkaar informeren over het wel en wee in de gemeenten. Pittige vragen worden niet geschuwd, maar de sfeer is goed. Gemeenschappelijke onderwerpen worden doorgesproken, zoals seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties en de plaats van homoseksuele broeders en zusters binnen de gemeente.’

Casper Voorberg trof het wel: de vertegenwoordigers van de classiskerken kwamen bij elkaar op een locatie van het Leger des Heils in de Utrechtse wijk Zuilen, waar leden van de Opstandingskerk (Utrecht Noord-West) elke twee weken koken voor mensen uit de buurt. Er waren ook mensen aanwezig die langs deze weg Jezus hebben leren kennen. Een avond lang ging het gesprek over missionair kerk-zijn en leerden de kerken van elkaars ervaringen.

Casper Voorberg sloot zich graag aan bij de deputaat predikantszaken, die met betrekking tot deze regionale bijeenkomsten van de kerken sprak over ‘goud in handen hebben’. Dat hij en Anke ten Wolde in hun eigen kerkbladen zelf iets doorgaven over het contact met de andere kerken in de regio is bijzonder.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter