Hattem op huisbezoek

0

De pastorale zorg in de gemeente wordt tegenwoordig op veel manieren vormgegeven. Veel gemeenten zoeken daarin nieuwe wegen: pastoraat via de kringen of met medewerking van een groep pastorale bezoekers. De Gasthuiskerk (GKv) in Hattem ziet op het punt van het pastoraat ook in 2018 nog nadrukkelijk een taak voor de ouderlingen.

‘Laten we er alles aan doen om de formele jas van het huisbezoek uit te trekken en er gewoon een mooi geloofsgesprek van te maken.’

‘Laten we er alles aan doen om de formele jas van het huisbezoek uit te trekken en er gewoon een mooi geloofsgesprek van te maken.’ (beeld Pearl/Lightstock)

Ds. Jelle Drijfhout: ‘Op de kerkenraad hebben we tegen elkaar gezegd hoe bijzonder het is dat je als mens, ongeacht je leeftijd of je ervaring, maar gewoon omdat je ouderling bent, zomaar bij mensen welkom bent. Het is vooral bijzonder omdat God op deze manier heel persoonlijk naar ons toekomt.’

Het pastorale ouderlingenwerk wordt op de kerkenraad grondig voorbereid, in de hoop dat het er anders aan toegaat dan in de collectieve herinnering vastligt: ‘Laten we er alles aan doen om de formele jas van het huisbezoek uit te trekken en er gewoon een mooi geloofsgesprek van te maken.’ Dat gesprek gaat over de omgang met God: zie je jezelf in Christus als zijn kind, en groei je ook in de omgang met Hem? Daarnaast komt ook de eigen plek in de gemeente van Christus en in de wereld aan de orde.

Wat ze in Hattem opmerken over de voorbereiding van het huisbezoek, geldt voor elk bezoek vanuit de kerk, of dat nu door ambtsdragers gebeurt of door gemeenteleden die pastoraal werk doen:

  • Dank God voor de mogelijkheid om een spreekbuis van Hem te mogen zijn.
  • Dank voor de broeder of zuster of het gezin waar je naartoe mag gaan.
  • Bid voor openheid om samen naar Gods Woord te luisteren.
  • Bid om bewaard te worden voor uitglijders waarbij het ambtelijk spreken zijn kracht verliest.

In Hattem wordt ook aan het vervolg gedacht. Op de kerkenraad volgt een summiere rapportage. Met de bezochte mensen worden afspraken gemaakt over wat wel en wat niet gerapporteerd wordt.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter