Column: NIVEA

0

‘Ik ga voor je bidden’, zegt een man bij de tramhalte tegen Tobias. De dove Tobias reageert verbaasd. Waarom zou hij? De man dringt aan: ‘Als je in God gelooft, zul je weer kunnen horen. Echt!’ Droogjes vraagt Tobias met gebaren het e-mailadres van de man. ‘Bid maar! Als ik morgen weer kan horen, mail ik je.’

Deze openingsscène van de film Doof kind is even humoristisch als confronterend. In ieder geval voor een gelovige kijker zoals ik.

NIVEA, leerde ik twee jaar geleden in een training voor ouders van kinderen met autisme, Niet Invullen Voor Een Ander. Hoe makkelijk vul ik in voor mijn (vaak zwijgende) dochter.

Helaas vormt ook de kerk geen uitzondering bij dit invullen voor de ander. Een collega van me, rolstoelgebruiker, kreeg in haar kerk regelmatig te horen: ‘Ik zal voor je bidden.’ Waarop zij verbouwereerd achterbleef: bidden? Waarvoor dan?

‘Als ik morgen weer kan horen, mail ik je’

Dat invullen voor de ander kan soms heel ver gaan. In landen waar het stigma rond handicaps nog groot is – bijvoorbeeld in West- en Oost-Afrika – worden handicaps vaak direct verbonden met zonde. Heb je een gehandicapt kind? Dan heb je vast iets heel fouts gedaan.

In Nederlandse kerken zijn we deze fase voorbij. Maar het is goed onszelf een spiegel voor te laten houden, zoals mijn dove collega Ambrose Murangira onlangs deed tijdens de Justice Conference (in gebarentaal). Ambrose is adviseur voor Light for the World in Uganda. ‘Zijn Nederlandse kerken bereid gehandicapte mensen te aanvaarden zoals ze zijn?’ vroeg hij zich af. ‘Zitten er mensen met beperkingen in de kerkenraden? Heeft u weleens een preek gehoord van een gehandicapte predikant?’

Ambrose waarschuwde: ‘Leg niet te veel nadruk op verhalen van genezing of demonen in het Nieuwe Testament. Ik ben geen theoloog, maar laten we nieuwe interpretaties van Bijbelverzen gebruiken die beter weerspiegelen dat íeder mens naar Gods beeld is gemaakt.’ Ik geef zijn oproep graag door: welke theoloog pakt de handschoen op? En voor de niet-theologen zoals ik: laten we ons oefenen in NIVEA.

Delen.

Over de auteur

Dicky Nieuwenhuis is directeur van ontwikkelingsorganisatie Light for the World.

Laat een reactie achter