GKv-diakenen niet gelukkig met kerkorde

OnderWeg | 7 december 2018
  • Nieuws

De diakenen in de GKv lijken niet gelukkig met het feit dat ze sinds de GKv-kerkorde van 2015 buiten de kerkenraad staan en geen stemrecht hebben bij de voordracht van nieuwe diakenen. Dat blijkt uit een enquête onder GKv-diaconieën door het deputaatschap diaconale zaken, waaraan een kwart van de diaconieën meedeed. De helft daarvan vindt dat samenwerking en overleg met de kerkenraad sinds de invoering van de nieuwe kerkorde is verslechterd, 10 procent ziet juist verbetering en volgens de rest is er niets veranderd.

In de nieuwe GKv-kerkorde hebben de diakenen geen stemrecht, maar slechts een adviserende rol bij de voordracht van nieuwe diakenen aan de gemeente. De helft van de diaconieën vindt dat dat stemrecht moet terugkomen. Een kwart vindt dat de diakenen terug moeten in de kerkenraad.

Het deputaatschap vindt een herziening van de kerkorde vanuit het perspectief van het diaconale karakter van de gemeente gewenst. Die herziening vindt plaats in het kader van de hereniging van de GKv en de NGK, waarvoor een nieuwe kerkorde nodig is. In de NGK en ook in de CGK maken de diakenen deel uit van de kerkenraad.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief