CGK/NGK Arnhem opnieuw in de wacht

OnderWeg | 22 december 2018
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

De CGK-classis Apeldoorn heeft zijn toestemming aan de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente (Kruiskerk) in Arnhem om vrouwelijke ouderlingen en diakenen te benoemen ingetrokken. De classis is na protesten vanuit de CGK tot de conclusie gekomen dat de synodebesluiten onvoldoende ruimte bieden voor de eerder verleende toestemming.

De classis is nog steeds positief over het ‘lange en zorgvuldige traject’ dat Arnhem heeft doorlopen sinds de gemeente 22 jaar geleden uitsprak principieel voorstander te zijn van vrouwen in de ambten. Daarom wil de classis graag dat de volgende CGK-synode zich buigt over de ‘nood en pijn’ van samenwerkingsgemeenten die zich klem voelen zitten tussen de tegengestelde besluiten over vrouwelijke ambtsdragers van enerzijds de CGK en anderzijds de GKv en de NGK. De Kruiskerk beraadt zich op het nieuwe classisbesluit.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief