Aandacht voor de context van de kerk

0

Wie meer te weten wil komen over een plaatselijke kerk gaat vaak naar de website. Soms word je daar echter niet veel wijzer van: er staat een grote hoeveelheid informatie, uiteraard met allemaal positieve beschrijvingen. Het is dan ook opmerkelijk dat op de website van De Levensbron (GKv) in Ureterp het gemeenteprofiel zomaar door iedereen te downloaden is. Het is opgesteld na het vertrek van ds. De Boer, een paar jaar geleden, en bevat een overzicht van de sterke en zwakke punten van de kerk. Eerlijkheid voorop dus.

In de opzet van het document sluit Ureterp aan bij een vergelijkbaar document van de GKv Apeldoorn-Zuid. Beide kerken vermelden ook de rol van het Praktijkcentrum in het beantwoorden van de vraag: wie zijn wij?

Het gemeenteprofiel bevat verder een demografische schets, inclusief de leeftijdsopbouw, en een kort overzicht van de kerkgeschiedenis van Ureterp. Want een kerk is geen zwerfsteen die zomaar ergens terechtgekomen is, maar is geworteld in de plaatselijke samenleving. Dat besef krijgt in steeds meer kerken handen en voeten. De plaatselijke cultuur is daarbij een belangrijke factor. Het gemeenteprofiel van de GKv Ureterp noemt bijvoorbeeld de sterke familiebanden, die in een plattelandsgemeente heel belangrijk zijn. Dat is mooi, maar soms ook hinderlijk: komen anderen in de gemeente daardoor wel voldoende in beeld?

Webtip
www.delevensbronureterp.nl/over-ons

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter