Column: Bestaan vrouwen (en mannen)?

Dick Westerkamp | 5 januari 2019
  • Blog
  • Column

De indeling van de mensheid in mannelijk en vrouwelijk is helemaal fout. Weg met het onderscheid dat kinderen al vanaf de babytijd wordt aangepraat, dat ze een jongen of een meisje zijn. Iedereen mag het zelf kiezen. Leve de vrijheid!

Ik heb het over de nieuwe mode op het gebied van identiteit en seksualiteit. Onder jongeren grijpt die zo snel om zich heen, dat er soms in één schoolklas meerdere kinderen zitten die menen dat ze transgender zijn.

Wie nog bedenkingen heeft, zal ervaren dat die vrijheid snel grenzen kent. Je bent bekrompen als je niet meewerkt aan de emancipatie van weer een onderdrukte groep. Met opnieuw het argument dat mensen lijden onder de afwijzing door de maatschappij, en daardoor komen tot verslavingen of zelfmoord. Als we hun zelfgekozen identiteit accepteren, zal het beter gaan. Deze stelling wordt niet door empirisch bewijs ondersteund, maar dat maakt niet uit.

De prijs wordt betaald door mensen
die niet beschermd zijn tegen zichzelf

Het komt voor dat het geslacht bij de geboorte in eerste instantie niet duidelijk is. Over deze interseksualiteit heb ik het nadrukkelijk niet. Dat is een handicap die veel liefde en zorg, en soms een operatie vergt. Maar er zijn ook mensen die ‘voelen dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren’. Mensen waarvan elke cel in hun lichaam verkondigt dat ze man of vrouw zijn, maar die dat niet zo ervaren. Ook zij hebben recht op liefdevolle zorg. Maar het is een dwaalweg om mee te gaan in hun gevoel door in gezonde lichamen te snijden.

Zo kon een tot vrouw omgebouwde man in de vechtsport alle geboren vrouwen verslaan, omdat ze (?) nog steeds de mannelijke lichaamsbouw mee had. We gaan dit vaker zien: dat de geschapen werkelijkheid botst met wat mensen ervan maken. De prijs wordt betaald door de mensen die straks ontdekken dat ze niet zijn beschermd tegen zichzelf, toen ze te jong waren om hierover te kunnen beslissen. En die verder moeten leven in een misvormd lichaam en met een geschonden zelfbeeld. Ideeën hebben gevolgen, foute ideeën hebben slachtoffers.

Deze column komt uit het eerste nummer van OnderWeg in 2019, dat op zaterdag 5 januari verschijnt. Benieuwd naar het hele nummer? Neem voor 17 januari een proefabonnement en ontvang dit nummer als welkomstgeschenk erbij.

Over de auteur
Dick Westerkamp

Dick Westerkamp is emeritus predikant van de Lichtboog (NGK) in Houten.

‘De afgod van de jeugd blijkt een zeepbel’

‘De afgod van de jeugd blijkt een zeepbel’

Koos Tamminga
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Maarten de Jonge

Beste Dick,
Dit is een ‘gewaagde’ column die vast veel reacties oproept. En die zullen dan alle kanten uitgaan.
Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk wel blij mee ben. Ik moet denken aan een uitspraak van Antoine Bodar: “op de preekstoel een leeuw, in de biechtstoel een lam.” In dit stukje ben je de leeuw maar jij bent zeker ook een lam. In de christelijke artsenvereniging CMF-Nederland waar ik lid van ben heb ik ook aandacht voor dit onderwerp gevraagd. In hun magazine van december 2018 staan een paar aardig artikelen. Het artikel van Martin van Brakel is aanbevelingswaardig. Als je er behoefte aan hebt laat het me weten. Maarten

21:09 uur | 5 januari 2019 Beantwoorden

Hoofdredacteur Esther

Beste Maarten de Jonge,

Dank voor deze reactie. Zoals u ook uit ons antwoord op anderen die reageerden (zie hieronder) op kunt opmaken, volgt er binnenkort een uitgebreider gesprek met o.a. Westerkamp naar aanleiding van de column. We hechten eraan als OnderWeg ruimte te geven aan de diverse visies op dit precaire thema. Wordt vervolgd dus.

Met vriendelijke groeten,
Esther de Hek en Leendert de Jong, hoofdredactie

14:41 uur | 10 januari 2019 Beantwoorden

Onderweg Online

” Maar er zijn ook mensen die ‘voelen dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren’. Mensen waarvan elke cel in hun lichaam verkondigt dat ze man of vrouw zijn, maar die dat niet zo ervaren. Ook zij hebben recht op liefdevolle zorg. Maar het is een dwaalweg om mee te gaan in hun gevoel door in gezonde lichamen te snijden.”

Er blijken nogal wat zaken mee te spelen anders dan “het gevoel”.
Ik wil adviseren om eerst eens nader te verdiepen bv via http://www.christengenderdysforie.nl

11:23 uur | 6 januari 2019 Beantwoorden

Sabine Scherrenberg

Jammer, zo’n stropop in de eerste alinea. Er is natuurlijk niemand die zegt dat er geen mannen en vrouwen zijn, dat dat onderscheid weg moet, dat mensen moeten kunnen kiezen. Wat wel gebeurt, is dat mensen oproepen jongens geen stereotype op te leggen van wat een jongen zou moeten zijn en meisjes geen stereotype van wat een meisje is. Zodat jongens zich niet raar voelen als ze een balletdanser blijken te zijn, zodat ze zich vrij voelen verdriet te voelen en dat niet weg hoeven te stoppen omdat dat niet mannelijk zou zijn. Zodat meisjes zich vrij voelen een leider te zijn als ze dat zijn, en goed in voetbal. Dat is júist de geschapen werkelijkheid ruimte bieden waar die identiteit wordt ingeperkt door wat mensen ervan gemaakt hebben.
Dat alles heeft precies niets te maken met mensen die het gevoel hebben vast te zitten in een verkeerd lichaam. Jammer, ja toch echt, om zo gechargeerd over een gecompliceerde en kwetsbare groep te praten.

19:36 uur | 6 januari 2019 Beantwoorden

Hoofdredacteur Esther

Beste Sabine Scherrenberg,

We hebben aan ds. Dick Westerkamp doorgegeven dat er o.a. op de website diverse reacties op zijn column zijn geplaatst, onder andere door u. Op korte termijn hopen we een tweegesprek op de website te plaatsen waar Dick Westerkamp aan deelneemt en iemand die eveneens kritische kanttekeningen plaatste bij de inhoud van de column. Zo willen we als OnderWeg de discussie over deze belangrijke thematiek een vervolg geven.

Met vriendelijke groeten,
Esther de Hek en Leendert de Jong, hoofdredactie

14:42 uur | 10 januari 2019 Beantwoorden

Bernd Wallet

Iedereen heeft uiteraard recht op liefdevolle zorg, en op liefdevolle correctie. Daarom wijs ik u er graag op dat empirische gegevens aangaande zelfmoord en preventie wél beschikbaar zijn. Een beginnende studie daarvan betreffende transgenders (bijvoorbeeld via de site van 113 zelfmoordpreventie) zou denk ik leiden tot een ander kader voor uw betoog. Tenzij uw idee van ‘dwaalweg’ door een Nashville-achtige loopgraafdogmatiek zou zijn ingegeven. Foute ideeën hebben inderdaad slachtoffers.

09:48 uur | 7 januari 2019 Beantwoorden

Hoofdredacteur Esther

Beste Bernd Wallet,

We hebben aan ds. Dick Westerkamp doorgegeven dat er o.a. op de website diverse reacties op zijn column zijn geplaatst, onder andere door u. Op korte termijn hopen we een tweegesprek op de website te plaatsen waar Dick Westerkamp aan deelneemt en iemand die eveneens kritische kanttekeningen plaatste bij de inhoud van de column. Zo willen we als OnderWeg de discussie over deze belangrijke thematiek een vervolg geven.

Met vriendelijke groeten,
Esther de Hek en Leendert de Jong, hoofdredactie

14:37 uur | 10 januari 2019 Beantwoorden

Marcel Oostenbrink

Verdrietig om deze column te lezen. Heb je wel voldoende gewogen wat er speelt in het leven van transgenders? Je laat je toch niet door zulke zware behandelingen en met zoveel begeleidende gesprekken heen leiden, als er ook geen diep ervaren probleem is. En wat is nu eigenlijk de bedoeling om deze toch al geplaagde mensen in een column op de hak te nemen. In Jesaja 40 lezen we dat de Here een herder is die lammeren in zijn armen vergadert en de zogenden zachtjes leidt. Dat herderschap,die zorg voor mensen in de knel, is hier ver te zoeken. Ik had míj dít al bedacht voor de commotie rond de Nashvilleverklaring maar voel me nu nog meer gedrongen deze reactie te schrijven. Marcel Oostenbrink predikant te Loenen

15:54 uur | 9 januari 2019 Beantwoorden

Hoofdredacteur Esther

Beste ds. Marcel Oostenbrink,

We hebben aan ds. Dick Westerkamp doorgegeven dat er o.a. op de website diverse reacties op zijn column zijn geplaatst, onder andere door u. Op korte termijn hopen we een tweegesprek op de website te plaatsen waar Dick Westerkamp aan deelneemt en iemand die op een andere wijze (e-mail) is ingegaan op zijn column, min of meer in eenzelfde reactie als de uwe. Zo willen we als OnderWeg de discussie over deze belangrijke thematiek een vervolg geven.

Met vriendelijke groeten,
Esther de Hek en Leendert de Jong, hoofdredactie

14:35 uur | 10 januari 2019 Beantwoorden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief