Regiegroep GKv-NGK tekent contouren ‘ideale kerk’

OnderWeg | 17 januari 2019
  • Nieuws

Het eerste document over hoe de fusiekerk van GKv en NGK eruit zou kunnen zien, is er. Het komt van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv, die sinds eind 2017 het proces van eenwording van beide kerken begeleidt. Het document kreeg de naam Verlangen naar een nieuwe kerk en is opgesteld op basis van gesprekken binnen de Regiegroep en met ambtsdragers en leden van gemeenten uit beide kerkgenootschappen.

Het document leest als een missionstatement, dat ingaat op vragen als: wie zijn wij, waar staan we voor en wat willen we? In termen van de Regiegroep: het document schetst ‘de geestelijke contouren van de kerk waarnaar we verlangen’. De Regiegroep hoopt hiermee ook mensen die weinig met een kerkverband of de hereniging hebben ‘te kunnen meenemen in de beweging naar hereniging’.

Kernpunten

De contouren van de ‘ideale kerk’ worden in zes kernpunten samengevat:

1. Jezus Christus staat centraal, Gods Woord ligt in het midden.

2. De kerk is veelkleurig, en toch één in genade.

3. De kerk heeft ruimte voor iedereen.

4. De kerk is begaan met de wereld.

5. De kerk voelt zich verbonden met de kerk van gisteren.

6. De kerk bestaat uit een gemeenschap van kerken die steun bij elkaar vinden in het volgen van Jezus.

Reacties

Verlangen naar een nieuwe kerk wordt in de komende maanden op regionale avonden besproken. Alle gemeenten binnen beide kerken krijgen het toegestuurd en kunnen hun reactie geven. Wat maakt enthousiast, wat stelt teleur, wat mis je en wat zou je willen toevoegen? Na de zomer van 2019 wil de Regiegroep het definitieve document aanbieden aan de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Tariefkaart OnderWegDownload hier de complete tekst. Zie ook www.onderwegnaar1kerk.nl.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief