Column: Contrast

0

Het werd even stil in de collegezaal. ‘Eén van jullie schrijft in zijn voorbereiding dat je met het godsbeeld van deze tekst tegenwoordig toch eigenlijk niet meer bij een gemeente kunt aankomen. Hoe zou je dat toch kunnen proberen?’ Het eerste jaar van de predikantsmaster zit gebogen over Jeremia 21, waarin de HEER de ondergang van Jeruzalem aankondigt. De uitdaging is in korte tijd het lezen van een Hebreeuwse tekst te combineren met persoonlijke meditatie, uitleg, en nadenken over de betekenis van de tekst. Voor jezelf. Voor je omgeving. Kan dat: een knalhard Bijbels oordeel toepassen op jezelf?

De wereld staat op z’n kop. Dagelijkse zorgen te over. Tegelijk irriteert de gedachte dat wijzelf misschien de kern vormen van het probleem. Dat we verantwoording moeten afleggen. We doen toch ook goede dingen? Je jaagt er mensen mee naar de psychiater. Zo is God toch niet? Jezus is toch gekomen?

‘Wat zou deze tekst vandaag betekenen?’

In hun voorbereiding hebben de studenten – een heerlijke gemêleerde groep van mensen die eerder in Kampen, Leuven, Utrecht, Nijmegen en Jeruzalem hebben gestudeerd – alle weerstanden al benoemd en gepasseerd. Ze kennen zichzelf en tal van medegelovigen. Ook het gesprek over al dan niet deprimerende doopvragen. Maar tegelijk laten die indringende woorden van 2600 jaar geleden niet na diepe indruk te maken. Woorden vol woede, passie en teleurgestelde liefde. En daarom werp ik de vraag nog maar eens op: ‘Wat zou deze tekst vandaag betekenen?’

Het is even stil. En dan ontspint zich voorzichtig een mooi gesprek. Over de mensen in Jeruzalem die zich ook niets bij Jeremia’s emotionele oproep tot bekering konden voorstellen: God zou hen redden! Over persoonlijke toewijding aan de Heer, en gebrek daaraan. Over de Noord-Zuidproblematiek. Over chaos in de wereld als gevolg van langdurig volgehouden kwaad. En over de irritatie die ontstaat als iemand het gordijntje wegtrekt.

God redt. Helemaal. Vast en zeker. Maar Hij doet dat door het oordeel heen. Het oordeel van de val van Jeruzalem, van de dood van Jezus en van de afbraak van onze wereld. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van de Heer en het evangelie, zal het behouden.

Delen.

Over de auteur

Koert van Bekkum is universitair hoofddocent Oude Testament aan de ETF Leuven en de TU Kampen.

Laat een reactie achter