Veel ideeën voor naam herenigde kerk

OnderWeg | 2 maart 2019
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Op sociale media zijn veel suggesties gedaan voor een naam voor de nieuw te vormen kerk van NGK en GKv. Ze vormen een reactie op de vraag van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv aan kerken en kerkleden om ideeën voor een naam voor de nieuwe kerk.

Volgens ds. Rob Vreugdenhil, lid van de Regiegroep, moet de naam ‘herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend’ zijn, maar ook passen ‘in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen’. Tot de op Twitter en Facebook voorgestelde namen behoren: Evangelisch(e) Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (in) Nederland, Gereformeerd Katholieke Kerk, Verenig(en)de Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken, Christelijke Kerk (in Nederland) en Vrije Gereformeerde Kerken.

Tot half april zijn ideeën nog welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl. Later dit jaar wil de Regiegroep een voorstel doen aan de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief