Veel ideeën voor naam herenigde kerk

OnderWeg | 2 maart 2019
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Op sociale media zijn veel suggesties gedaan voor een naam voor de nieuw te vormen kerk van NGK en GKv. Ze vormen een reactie op de vraag van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv aan kerken en kerkleden om ideeën voor een naam voor de nieuwe kerk.

Volgens ds. Rob Vreugdenhil, lid van de Regiegroep, moet de naam ‘herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend’ zijn, maar ook passen ‘in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen’. Tot de op Twitter en Facebook voorgestelde namen behoren: Evangelisch(e) Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (in) Nederland, Gereformeerd Katholieke Kerk, Verenig(en)de Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken, Christelijke Kerk (in Nederland) en Vrije Gereformeerde Kerken.

Tot half april zijn ideeën nog welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl. Later dit jaar wil de Regiegroep een voorstel doen aan de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Gods stem verstaan

Gods stem verstaan

OnderWeg
  • Reportage
  • Thema-artikelen
Verdiep je bijbellezen

Verdiep je bijbellezen

Anke Nijdam
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Onderweg Online

Opinie artikel ”Versterken celibaat en agape elkaar?”
Een boeiend artikel dat der aan kan bijdragen dat we als kerkelijke gemeente groeien in gemeenschap. Het is inderdaad tijd dat christenen hun leven gaan inrichten rond de mensen van God. Dat is onze bestemming. En in het hier-en-nu: een gemeenschap waar ook alleengaanden zich thuis en veilig voelen. We zijn echter op een verkeerde weg als we zeggen dat toewijding aan het lichaam van Christus het waard is dat je je huwelijkspartner verwaarloost. Het huwelijk wordt juist tot voorbeeld gesteld: zo heeft Christus zijn gemeente lief. (KB)

07:51 uur | 17 maart 2019 Beantwoorden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief