Kerkdienst Plus in Onnen

0

De GKv Onnen telt 92 leden. Echt een kleine gemeente dus. Op een aantal vlakken, vooral in het jeugdwerk, wordt samengewerkt met de GKv Haren. Opheffen is voorlopig niet aan de orde. Ze zijn zelfs bezig met beroepingswerk.

Beeld van de Plusdienst waarin ds. Van den Bos voorging.

Beeld van de Plusdienst waarin ds. Van den Bos voorging.

Zo’n kleine gemeente biedt ook nadrukkelijk kansen. Een daarvan is de Ochtenddienst Plus, eenmaal per maand. In deze dienst gaat het allemaal anders dan op de andere zondagen. De Plusdienst is een extra lange dienst van twee uur met veel interactie. ‘s Middags is er dan geen dienst. De kerkzaal ziet er anders uit: de mensen zitten aan tafels en voor de dienst is er koffie en koek. Aan het begin van de dienst krijgen de gemeenteleden de gelegenheid om persoonlijke dingen met elkaar te delen en gebedspunten aan te dragen. Voor votum en groet krijgt de predikant de Bijbel overhandigd van de dienstdoende ouderling (maar dat gebeurt in Onnen tijdens elke dienst).

Twee jonge gemeenteleden namen het initiatief voor deze Plusdiensten. Tineke Mars: ‘Wij vinden deze diensten een mooie manier om eerst met elkaar in contact te komen, voordat we in de dienst zelf de diepte ingaan.’ In een kleine gemeente komt deze manier van werken goed tot zijn recht. Voor de organisatie ervan zijn de gemeenteleden in groepjes van vier opgedeeld, dus het extra werk valt mee.

In afwachting van een eigen predikant wordt aan gastpredikanten gevraagd mee te helpen. Een van hen is ds. Jaap van den Bos (GKv Groningen-Oost), die positief is over de opzet: ‘Het naar elkaar omzien, krijgt zo letterlijk handen en voeten. Geloven is iets gemeenschappelijks en je leert elkaar zo kennen. Vragen komen tot hun recht als je met elkaar in gesprek gaat. Je maakt de preek behapbaar door met elkaar de inhoud te delen.’ Van den Bos had de preek in vier stukken opgedeeld en na elk van de eerste drie gedeelten was er gelegenheid om het gehoorde met elkaar te bespreken.

Webtip
www.gkvonnen.nl, onder ‘Terugkijken’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter