Zingen als opmaat van de eredienst

0

Wie een kerkdienst meemaakt in een rooms-katholieke kerk, merkt dat de dienst begint met muziek, orgelspel bijvoorbeeld. In een gemiddelde gereformeerde kerkdienst is het orgelspel de achtergrond voor de ontmoeting van gemeenteleden die enthousiast bijpraten. Dat is ook in de GKv Vlaardingen het geval en daarom heeft de werkgroep liturgie een nieuwe benadering voorgesteld: zingen voor de dienst.

Voor de begeleiding worden verschillende instrumenten gebruikt, en ook kindermuzikanten kunnen daarbij worden ingeschakeld.

Voor de begeleiding worden verschillende instrumenten gebruikt, en ook kindermuzikanten kunnen daarbij worden ingeschakeld. (beeld beer5020/iStock)

‘We zien het zo voor ons: we komen binnen, we ontmoeten kort elkaar, de muzikanten zetten de sfeer neer, de toon is gezet. We willen God zingend danken dat we in zijn genade samen mogen komen, we verootmoedigen ons en maken Hem groot. Het geeft een sfeer van enthousiasme, dankbaarheid en verootmoediging.’ Daarna is er gelegenheid voor het persoonlijke gebed en het consistoriegebed, waarvoor de kerkenraad zich weer even terugtrekt. ‘Door samen God te loven en liederen te zingen die dit moment van stilte inleiden, hopen we de ontmoeting met God meer te benadrukken.’

Er worden in Vlaardingen drie liederen gezongen: een ‘gouwe ouwe’, een bekend hedendaags lied en een onbekend lied (zodat de gemeente op een ontspannen manier kennis kan maken met nieuwe liederen). Voor de begeleiding worden verschillende instrumenten gebruikt, en ook kindermuzikanten kunnen daarbij worden ingeschakeld.

Deze aanpak geldt voorlopig voor elke eerste zondag van de maand, tenzij bijvoorbeeld een sterfgeval een andere invulling vraagt. Dan schuift het een week op. Niemand is verplicht mee te zingen of tien minuten eerder te komen. En uiteraard wordt deze praktijk na een proefperiode geëvalueerd. Waar de ontmoeting met elkaar nu blijft? Na elke dienst is er gezamenlijk koffiedrinken.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter