Tijdpad procedure beroepingswerk

0

Help, de dominee gaat weg. Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren als er een nieuwe predikant moet worden beroepen? Ga je daar pas over nadenken als het zover is? De Ontmoetingskerk (GKv) in Goes was er in ieder geval eerder bij. Binnenkort gaat hun predikant Peter Trimp met emeritaat, maar vorig jaar al is er een beroepingscommissie ingesteld, die de hele gang van zaken in een stappenplan in beeld bracht, compleet met een tijdsplanning. Het hele proces duurt, als alles volgens plan verloopt, een jaar.

Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren als er een nieuwe predikant moet worden beroepen? (beeld Hotaik Sung/iStock)

Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren als er een nieuwe predikant moet worden beroepen? (beeld Hotaik Sung/iStock)

1. Planfase. Inrichten van de commissie, opstellen van reglementen en werkafspraken, en plan van aanpak presenteren aan CBZ. Voor deze fase staan vier maanden.

2. Hoorfase gemeente. De gemeente wordt actief gevraagd om input. Hiervoor zijn drie maanden gereserveerd.

3. Profielfase. Opstellen van een selectieprofiel dat recht doet aan de input vanuit de gemeente. Dit profiel wordt ter toetsing voorgelegd aan de CBZ. Dat moet in twee maanden rond zijn.

4. Groslijstfase. Opstellen van een lijst met potentiële kandidaten, mede op basis van input vanuit de gemeente. Hiervoor zijn twee maanden nodig.

5. Tegelijk met deze fase gaat de hoorfase in. Er wordt een hoorcommissie ingesteld die enkele kandidaten gaat beluisteren en met hen in gesprek gaat. Drie maanden staan hiervoor.

6. Dan volgt de voordrachtfase. Op basis van de input van de hoorcommissie en de op andere manier verzamelde informatie wordt advies uitgebracht aan de CBZ met het oog op een uit te brengen beroep. Dat moet kunnen in twee maanden.

7. Besluit- en beroepingsfase. Er komt een voorstel voor een beroep, dat besproken wordt in een gemeentevergadering. Als de uitkomst daarvan positief is, wordt het beroep uitgebracht.

Stel dat de predikant het beroep aanneemt, dan volgen de stappen zoals omschreven in artikel B12 van de kerkorde, met modellen voor het beroepen van een predikant (zie www.gkv.nl/kerkorde/b-de-ambten-en-overige-diensten respectievelijk ngk.nl/commissies/ckb/akstekst voor handreikingen bij het beroepingswerk).

Net als in veel andere gemeenten gebeurt, heeft de GKv Goes ook over de eigen gemeente nagedacht. Er is een schets van de gemeente opgesteld. Het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening binnen de kerken heeft hiervoor en voor andere situaties een instrument: Startpunt, zelfportret voor kerken onderweg.

Webtips
www.praktijkcentrum.org/highlight/startpunt-zelfportet-voor-kerken-onderweg
www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/help-een-vacature

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter