Column: Gevoelig

Wim van der Schee | 8 juni 2019
  • Column

Hoe dichterbij de levende God komt, hoe meer we merken hoe gevoelig Hij is. Op afstand in storm en vuur zie je daar niets van. Als na het vuur een zachte bries begint te fluisteren, zou je al iets kunnen gaan vermoeden. Het vermoeden wordt zekerheid als Jezus mens onder ons geworden is in alle kwetsbaarheid. Welke andere god kan luisteren als Hij?

Zelfs bladeren in de evangeliën kan je al de vraag opleveren: ‘Weet Jij mij beter dan ik?’ Eens te meer hoort dat bij de Geest, die haar weg zoekt naar ons hart, voorzichtig, fijngevoelig, kwetsbaar, makkelijk te weerstaan. Zoals water zich laat afschudden en vuur zich laat doven laat de Geest zich bedroeven – en zoekt dan opnieuw haar doel.`

Nee, ik geloof niet aan de dominante traditie in de kerk in het Westen dat de Geest Gods liefde zelf is. Het klinkt me te machtig. Het eigen werk van de Geest is eerder dat ze God en mensen laat zien als personen om van te houden.

Het harde zacht maken kan alleen met zachtheid

Ze is levendmakende Geest, juist omdat ze liefde wekt. Hoe gevoelig moet je daar wel niet voor zijn… Haar eerste werk is gemeenschap laten ontstaan. Met hoeveel gevoeligheden moet je dan wel niet rekening kunnen houden… Het harde hart zacht maken kan alleen met zachtheid. Hoe word je anders een bedelaar om geest? Wie leert je anders treuren, of zachtmoedigheid? Wie kan anders voorkomen dat diep verlangen naar gerechtigheid verlangen naar vergelding wordt, zonder barmhartigheid?

Zonder extreme gevoeligheid wordt geen hart zuiver en geen vrede gevonden. Alleen nog groter gevoel voor de ander stelpt de bitterheid van vervolging of ander kwaad en maakt werkelijk gelukkig. Pas als alle verbroken verbindingen weer gelegd zijn, komt een mens werkelijk thuis in een gemeenschap.

Het kan in onze harde tijd vast geen kwaad als we ons even afvragen of we die Geest werkelijk ontvangen willen. Hoe meer Geest, hoe meer je voelt en ziet en hoort en ruikt. Dat gaat goed doen, maar ook zeer. Ook haar kracht wordt juist in zwakheid ontplooid. Daar blijkt het goddelijke gevoeligheid, sterker dan wat ook.

Over de auteur
Wim van der Schee

Wim van der Schee is predikant van de hervormde wijkgemeente Lindtse Hof in Zwijndrecht.

‘In de diepste dalen ervoer ik het meest van God’

‘In de diepste dalen ervoer ik het meest van God’

Wilfred Hermans
  • Interview
  • Thema-artikelen
Goed toeven in een huis van rouw

Goed toeven in een huis van rouw

Peter Strating
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Onderweg Online

Een reactie op de Column GEVOELIG van ds. v.d. Schee.
Ik heb het stuk een paar maal gelezen en ik moet bekennen dat ik het niet goed begrijp. Wat wil de schrijver vertellen? Ik heb diverse vraagtekens gezet.

Belangrijker is dat ds. v.d.Schee de Heilige Geest volledig in de vrouwelijke vorm zet. “Zij”, “haar” en nog een paar keer.
Waar wordt in de Bijbel deze vrouwelijke vorm voor de Heilige Geest gebruikt?
Wat zijn de consequenties als je denkt dat de Heilige Geest vrouwelijk is? Of misschien wel onzijdig?
Hoe staat de schrijver bijvoorbeeld tegenover Johannes 16, waar Jezus zelf de komst van de Trooster aankondigt, uitlsluitend in de mannelijke vorm?

Is hier geen correctie gepast op het schrijven van ds. v.d.Schee?
Bij mij rijst ook de vraag hoe de redactie tegenover zulke bijdragen staat. Is dit allemaal akkoord?

Met vriendelijke groet,
C.H. Hartman

11:52 uur | 13 juni 2019 Beantwoorden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief