Niet overvragen, maar overnemen

Paul Smit | 22 juni 2019
  • Jeugdwerk

De maand juni staat vaak in het teken van het afronden van allerlei kerkelijke activiteiten. De vakantieperiode komt eraan. Voor sommige mensen in het jeugdwerk kan die niet snel genoeg komen. Ze snakken naar het einde van weer een kerkelijk seizoen. Hoe kan dat? Overvragen we hen misschien?

Misschien herken je het dat dezelfde Bijbeltekst in een korte periode van verschillende kanten op je afkomt. Zo kreeg ik de afgelopen weken van verschillende mensen verwijzingen te horen naar de tekst: ‘Het is genoeg geweest, HEER.’ Deze zin komt uit 1 Koningen 19:4 en wordt uitgesproken door Elia. Na de confrontatie met de priesters van Baäl wordt Elia door koningin Izebel met de dood bedreigd. Hij vlucht. Hij is het zat, moe, uitgestreden. Hij had alles gedaan wat onze Vader van hem gevraagd had, maar nu is hij er helemaal klaar mee. ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders’, zo geeft Elia woorden aan de uitputting die hij ervaart.

Reserves

Uitputting is het woord dat ik ook de afgelopen weken in verschillende ontmoetingen met mensen in het jeugdwerk te horen kreeg. Hun bijdrage aan dit seizoen zit er bijna op, ze hebben zichzelf gegeven als jeugdwerker, catecheet, clubleider of Bijbelklasleider. En nu, in de laatste periode voor de vakantie, komen ze erachter dat ze voor het jeugdwerk hun energiereserves aan moeten spreken, of dat de reserves zelfs al op zijn. Waarom doen we dat deze broers en zussen aan die zich inzetten voor de jeugd in de gemeente en daarbuiten?

Zo zetten en houden we elkaar
als gemeenteleden onder druk

Vaak krijgen deze mensen – naast hun inzet in het jeugdwerk zelf – gedurende het hele seizoen allerlei vraagstukken vanuit de gemeente aangereikt. Vragen die vaak buiten hun macht liggen of waarvoor ze alleen met veel moeite oplossingen kunnen vinden. Neem het vraagstuk van de bemensing van het jeugdwerk. Elk seizoen weer zijn er mensen die stoppen met hun bijdrage aan het jeugdwerk. Regelmatig wordt dan van de jeugdleiders verwacht dat ze gemeenteleden weten te vinden die een bepaalde taak kunnen overnemen. Alsof zij de gemeenteleden beter kennen dan anderen en dus wel even makkelijk vervangers kunnen vinden.

Dit probleem, dat we mensen die actief zijn in de gemeente makkelijk overvragen, geldt natuurlijk niet alleen voor de mensen in het jeugdwerk. Ook andere rollen in de gemeente ‘moeten’ komend seizoen weer ingevuld worden. En zo zetten en houden we elkaar als gemeenteleden onder druk.

Engel

In de volgende verzen in 1 Koningen 19 lezen we dat een engel Elia verzorgt als hij uitgeput is. De engel, een boodschapper van God, bemoedigt hem ook. Woord en daad gaan in de tekst duidelijk samen. Naast de bemoediging is er evenveel zorg voor Elia’s lichamelijke toestand. Ik haal hieruit dat we als gemeenteleden zo’n engel voor onze uitgeputte broer of zus kunnen zijn. In plaats van dat we de last nog met onmogelijke vragen verzwaren, nemen we een deel van de last over.

Nog verder in 1 Koningen 19 wordt verteld dat God zelf met Elia spreekt en dat Elia, hersteld van zijn uitputting, opnieuw ingeschakeld wordt. Hoe belangrijk is die zorg door God. Als je zelf uitgeput bent, stuurt God boodschappers op je weg die je helpen om verder te gaan en uiteindelijk uit te komen bij een ontmoeting met God. Misschien gebeurt dat in ons leven niet meer zo letterlijk als bij Elia, maar toch.

Oogst

Jezus volgt ook deze lijn. ‘Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen”’ (Matteüs 9:36-38).

Neem een taak over en bemoedig de ander om door te gaan

Jezus zegt tegen ons, zijn leerlingen van dit moment, dat we God moeten bidden om mensen die – door Hem aangespoord – het werk in de gemeente oppakken. Die mensen worden niet geroepen om op de winkel te passen, maar om de oogst binnen te halen. Dat betekent dat het werk in jouw gemeente, het plaatselijke stukje van het lichaam van Christus, niet gericht is op instandhouding van wat er al is. Nee, dat werk is gericht op het verkondigen van het goede nieuws aan – nog steeds – de kwetsbaren in de samenleving: de jongeren, maar evengoed de vermoeiden, de onderdrukten, de naakten, gevangenen en ga zo maar door.

Bemoedigen

Dus als je ziet dat jouw broer of zus vermoeid is, en je wordt aangesproken door God, wees dan als een boodschapper van God. Neem een taak over en bemoedig de ander om door te gaan. Denk niet gelijk: dat kan ik toch niet, laat anderen het maar doen. Als God er zelf geen weg aan had gegeven, dan was het evangelie nooit de hele wereld over gegaan.

Als je dus ook maar enigszins het idee hebt dat jij iets kunt betekenen in het jeugdwerk, mail, app of bel dan nu je kerkenraad en bied je diensten aan. Eigenlijk maakt het niet uit of dat voor het jeugdwerk is of voor iets anders, want de oogst is niet alleen groot, maar hij is ook te vinden op veel verschillende terreinen.

Agenda

20-26 juli: New Wine Zomerconferentie in Liempde. Zie voor het jongerenprogramma next.new-wine.nl.

27 juli-3 augustus: Teenstreet. TeenStreet is een jaarlijkse internationale christelijke conferentie voor tieners. Zie www.om.org/teenstreet/nl_NL.

Met bijdragen van Martine Versteeg (jeugdwerkadviseurs bij het NGK Jeugdwerk) en Anko Oussoren (adviseur bij het Praktijkcentrum).

Over de auteur
Paul Smit

Paul Smit (NGK) is jeugdwerker en werkzaam bij het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ).

Gods Geest in het Oude Testament

Gods Geest in het Oude Testament

Koert van Bekkum
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Pieter Kleingeld
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief