Stimulans: Geloof delen en het lijden

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer je geloof delen, je hart laten raken en het lijden.

Inspiratie om je geloof te delen

051418 Stimulans foto 1Of het nu gaat om het eten van vanavond, nieuwe kleding of boeken – met één druk op de knop bestel je tegenwoordig via internet een doos vol inspiratie. Sinds vorige maand is het zelfs mogelijk om een doos te bestellen vol inspiratie voor het delen van je geloof. Lume, de vrouwenbeweging van Verre Naasten, heeft namelijk, in navolging van allerlei succesvolle abonnementsboxen, een geloofsvariant ontwikkeld: de Lightbox. Dit omdat Lume merkt dat veel vrouwen het verlangen hebben om meer over hun geloof met anderen te delen, maar dat zij daarvoor behoefte hebben aan concrete tools. Door de Lightbox wil Lume hierin voorzien. Vrouwen kunnen op de website www.wijzijnlume.nl een abonnement nemen voor één of twee Lightboxen per jaar.


Je hart laten raken

051418 Stimulans foto 2Hoe kun je de Bijbel zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Over deze vragen gaat Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen (een uitgave van KokBoekencentrum). Centrale gedachte in het boek is dat het lezen van de Schrift geen eenrichtingsverkeer is, van mij naar de tekst. Integendeel: in het lezen van de Schrift is er ook een beweging van God door de Schrift naar de ontvanger toe. De auteur is er nog altijd bij en spreekt nog altijd zijn eigen Woord. Dat maakt het lezen van de Bijbel wezenlijk anders dan het lezen van ieder ander boek. Niet alleen wij lezen, maar wij worden ook gelezen: we worden gezien, geïnterpreteerd en gelezen door de levende God en Hij communiceert met ons door middel van de Schrift.

In het boek werkt Huijgen uit wat het betekent dat lezen luisteren is. Hiervoor gaat hij onder andere te rade bij Luther. Daarnaast geeft hij enkele voorbeelden van gelovige omgang met de Schrift.


Tafelgesprekken voor denkers

051418 Stimulans foto 3aIn de Amsterdamse gemeente Via Nova ontwikkelde Gert-Jan Roest een missionaire cursus voor hoogopgeleiden: Tafelgesprekken voor denkers (zie lerenindekerk.nl/lerenindekerk/tafelgesprekken-voor-denkers). De cursus bestaat uit twee delen met elk materiaal voor zeven of acht avonden. Deel één, Hoopvol leven, biedt een kennismaking met de weg van Jezus als een weg van vertrouwen, liefde en hoop. Deel twee, Open leven, stimuleert om de weg van Jezus te ervaren door je open te stellen voor God (in gebed) en voor je omgeving (in concrete daden). Beide boeken zijn uitgegeven bij Buijten & Schipperheijn Motief.

Wat deze cursus anders maakt dan andere cursussen is de diepgang: er worden geen gemakkelijke antwoorden gegeven, maar deelnemers krijgen inzicht in de filosofische, culturele, psychologische en theologische achtergronden. Tegelijkertijd biedt de cursus geen droge inhoud die losstaat van het leven, maar biedt hij een weg midden in het dagelijks leven. Juist door de diepgang en de vernieuwende manier van denken over het christelijke geloof is de cursus ook geschikt voor denkers binnen de kerk die moeite hebben om denken en geloven te combineren in hun leven.


De zin van het lijden

051418 Stimulans foto 4Job – wie kent hem niet? De zeer gelovige en rijke man uit de Bijbel die alles verliest wat hem lief en dierbaar is. De man die worstelt met de vraag waarom hij dit verdiend heeft en die daarom ook al snel worstelt met God. Daarbij stelt Job herkenbare vragen, zoals de vraag naar de zin van het lijden en de zin van het dienen van God. Herkenbare vragen, maar wel verpakt in een Bijbelboek dat ver van ons af staat, zowel in tijd, als in literaire vorm. Om die afstand te verkleinen schreef Gertjan Oosterhuis het Bijbelstudieboek Job – Bijbelstudies over de zin van het lijden. In zeven Bijbelstudies stelt Oosterhuis aan de hand van Job belangrijke vragen als: Waarom dien je God? Hoe ga je om met verdriet en verlies? En wat is wijsheid? Ieder hoofdstuk sluit af met enkele persoonlijke verwerkingsvragen, die ook gebruikt kunnen worden als opstap voor een groepsgesprek.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter