Generaties in gesprek in Barneveld

0

Dankbaarheid staat voorop in de GKv Barneveld-Voorthuizen: ‘Het is mooi om te constateren dat de huidige generatie jongeren geboeid is en wordt door Jezus Christus en met een gezond zelfbewustzijn wil meebouwen aan groeiende en gezonde kerken.’ Dat schrijft Garrelt Wieske in een verslag van een speciale gemeenteavond over generaties in juli. Alle generaties waren er vertegenwoordigd. Ze waren bij elkaar om ‘samen na te denken over de toekomst van de kerk en specifiek onze gemeente. Waar staan we eigenlijk voor? En waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Hoe leggen we bepaalde gebruiken uit aan onze kinderen?’

Opvoeden lijkt soms net jongleren: een heleboel ballen tegelijk in de lucht houden. En de meeste ouders zijn van huis uit geen circusartiesten. (beeld paulaphoto/iStock)

Opvoeden lijkt soms net jongleren: een heleboel ballen tegelijk in de lucht houden. En de meeste ouders zijn van huis uit geen circusartiesten. (beeld paulaphoto/iStock)

Dat allemaal in het besef dat ook op de Veluwe de kerk aan de rand van de samenleving is komen te staan. Voor iedereen geldt: kom je alleen iets halen in de kerk of ook iets brengen? En wie staat eigenlijk centraal: God of de mensen?

In het nieuwe kerkelijke seizoen wordt een en ander uitgewerkt, samen met de gemeente. Een jeugdbeleidsplan is al opgesteld, in samenwerking met de NGK Voorthuizen-Barneveld en de hervormde gemeente in Barneveld. Daarin gaat het onder meer over de betrokkenheid van ouders en gemeente bij de jongeren: ‘Voor de geloofsopvoeding van de kinderen zijn de ouders vooral verantwoordelijk. Dat de kerk daarbij helpt via crèche, Bijbelklas etc. is mooi, maar daar houdt de betrokkenheid niet op. Betrokkenheid door daadwerkelijk mee te helpen, of door mee te leven, door gebed, maar ook door regelmatig contact met degenen die de activiteit draaien.’

Er is een programma ontwikkeld met een aantal inspirerende workshops om ouders en andere opvoeders te ondersteunen, onder het motto JongLeren: ‘Opvoeden lijkt soms net jongleren: een heleboel ballen tegelijk in de lucht houden. En de meeste ouders zijn van huis uit geen circusartiesten.’ Een van de workshops (gegeven door Bert Reinds) gaat over de rol van vaders in de opvoeding. Verder geeft Willemijn de Weerd een workshop met de titel ‘Als ze maar gelukkig zijn’, waarin ze kritisch kijkt naar het moderne opvoedingsideaal. De bedoeling van dit alles is dat de gemeenteleden en ouders zich daadwerkelijk verbinden met kinderen en jongeren.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter