Gebed voor de wereld

0

In veel kerkboeken is het zogenaamde lange gebed te vinden: voor de noden van kerk en wereld. Het is niet de bedoeling dat de voorganger dat hele gebed gebruikt, maar er een keus uit maakt.

Soms is de klacht dat de wereld er in de publieke gebeden bekaaid vanaf komt. In de samenwerkingsgemeente GKv/NGK Maastricht waken ze ervoor om alleen voor interne zaken te bidden. In de nieuwsbrief werden de gebedspunten voor de komende kerkdienst vermeld, waaronder een hele reeks gebedspunten voor de wereld: ‘We willen bidden voor de Nederlandse regering. We willen bidden voor politie en justitie; we willen ook bidden voor hen die in het onderwijs werken. We willen bidden voor volken die lijden onder natuurrampen of oorlogen; we willen voor hen bidden om troost. We willen bidden voor de familie van de vermoorde advocaat Derk Wiersum.’ Ook de ziekte van een collega van een gemeentelid kwam voorbij.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter