Kinderbuddy’s in Ureterp

0

Begin 2019 woedde er in het Nederlands Dagblad een klein stormpje over de vraag of het wel zo handig is om kinderen tijdens de kerkdienst een eigen verwerking aan te bieden buiten de kerkzaal. Enkele schrijvers zetten vraagtekens bij deze steeds meer voorkomende praktijk. In de GKv Ureterp was net in 2018 een leerlijn voor de hele gemeente gemaakt en daarbij is gekozen voor kinderbuddy’s in plaats van kinderclub. Want, vertelt buddy Alies Veenstra, ‘we willen de kinderen graag in de kerk houden, zodat ze ook wennen aan de taal en de gebruiken in de kerk. En, niet te vergeten, leren de dienst uit te zitten.’

Elk kind heeft een eigen boekje, waarin de buddy elke week vragen en opdrachten schrijft.

Elk kind heeft een eigen boekje, waarin de buddy elke week vragen en opdrachten schrijft.

Het is eigenlijk een heel eenvoudig systeem. Elk kind in de leeftijd van groep vier tot en met groep zeven heeft een speciaal boekje, waarin de buddy enkele vragen en opdrachten schrijft, bij voorkeur een beetje creatief en toegespitst op het kind voor wie het boekje wordt klaargemaakt.

Voorgangers worden uitgedaagd om tijdens de preek een vraag te stellen. Het antwoord daarop kan in het boekje geschreven worden. Het vraagt van de voorgangers wel wat extra: op vrijdag moet al de preek voor zondag bekend zijn.

De kinderen pakken het boekje voor de dienst uit het postvakje en vullen het tijdens de dienst in. Daarna leveren ze het boekje weer in en de kinderbuddy kijkt het na. Dat betekent ook: complimentjes geven. Het inleveren kan direct na de dienst, maar soms maken de kinderen de opdrachten thuis nog even af en komen ze het boekje brengen.

Het is de bedoeling dat de buddy een vertrouwensband ontwikkelt met het kind. Daarom mag ook niet iedereen zo’n boekje inkijken. Vertrouwelijkheid moet gewaarborgd zijn, zo wordt benadrukt.

Elke buddy heeft zo’n drie tot vijf kinderen onder de hoede. Vaak hebben ze zelf kinderen in de dezelfde leeftijd, maar ook pakes en beppes kunnen meedoen, al gebeurt dat nog niet veel. Alies Veenstra: ‘We hopen dat op deze manier binnen de gezinnen doorgesproken wordt over de zondag. Het is niet de bedoeling dat we de ouders voorbijgaan, maar dat we het gesprek stimuleren.’ Voor de heel jonge kinderen is er overigens wel een crèche met inhoud, elke veertien dagen. En voor de kinderen van de groepen vier tot en met zeven is er elke maand ook nog kidsclub. Thema’s uit de Bijbel krijgen daar aandacht, maar ook bijvoorbeeld de gang van zaken tijdens de eredienst.

Deze manier van werken past heel goed in een kleine gemeente met een beperkt aantal jonge kinderen.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter