Geloofservaring moet je doen

Bas Luiten | 4 januari 2020
  • Eyeopener

Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.
2 Petrus 1:8

‘Zo is dan het geloof uit het horen’. Met die woorden van Paulus zijn velen van ons opgegroeid. Ze lijken tegenwoordig plaats te moeten maken voor: ‘Zo is dan het geloof uit het ervaren’. Maar kennis en ervaring sluiten elkaar niet uit. Ze gaan juist hand in hand.

Veel christenen verlangen naar meer geloofservaring, maar het is vaak een moeizame zoektocht. De één zegt teleurgesteld: ‘Het is allemaal theorie voor mij, want ik voel het niet.’ Een ander bekent: ‘Ik heb veel kennis meegekregen. Ik hoop dat het waar is, maar het zegt me niet meer zoveel.’

Er is vraag naar enthousiaste evenementen, naar minder gepreek en meer beleving. Maar ervaring is toch meer dan praisen in een groot gezelschap? Hoe krijg je nu die persoonlijke ervaring die je geloof bevestigt en verdiept? Dat is de vraag waar het om gaat. Die vraag is legitiem. En ervaring is zeker niet vaag. Ik noem drie eyeopeners.

Inspanning

Soms lijkt het of ervaring alleen maar draait om gevoel. De eerste eyeopener is dat gevoel niet het doel is, maar het middel. Stel je wilt een auto kopen en je vraagt om een proefrit. Dan doe je ervaring op met die auto, zodat je weet wat je eraan hebt. Die ervaring is allerminst vaag, al kan die per persoon verschillend zijn. Je gevoel is wel belangrijk, maar het gaat om die auto. Je test niet je gevoel, maar je eventuele aankoop.

Op een vergelijkbare manier kun je ook werkervaring opdoen. Iedereen die een opleiding volgt, moet op stage om te leren hoe je de theorie toepast in de praktijk. Is dat vaag? Integendeel. Stagelopen is een klus die inspanning vraagt. Juist dan ontdek je of dit het werk is dat je wilt gaan doen. Tegelijk word je getest, wat positief of negatief voor je kan uitpakken.

De christelijke liefde tot elkaar moet uitmonden
in liefde tot alle mensen

Zo komen we terecht bij de opmerking van Petrus in 2 Petrus 1:8. Als je het voorafgaande in zijn brief erbij leest, ontdek je dat het gaat om een inspanning. Je kennis van Jezus moet toegepaste kennis worden. Je moet er ervaring mee opdoen. De tweede eyeopener is dan: ervaring krijg je door te doen. Je loopt als het ware stage bij Jezus, bij Hem leer je het echte leven in de praktijk. Hij helpt je daarbij. Tegelijk beoordeelt Hij of Hij je wel kan vertrouwen en straks op de nieuwe aarde een aanstelling kan geven.

Vroom

Bij die inspanning hoort dat je vroom leeft, schrijft Petrus. Dat betekent dat je groot denkt van God en in zijn spoor blijft, omdat je alles van Hem verwacht. Dat lijkt simpel, maar is het niet. Want elk spoor loopt het risico te worden overwoekerd, zodat je het niet meer ziet. Wij beschermen onze spoorlijnen met ruime bermen om te voorkomen dat de natuur de doorgang terugpakt en onbegaanbaar maakt. Zo moet je voor Jezus ruim baan maken en dingen opzij zetten, als je Hem wilt ervaren.

Dat is de derde en misschien wel belangrijkste eyeopener: geloofservaring is geen ervaring met je geloof, maar ervaring met Jezus! Als je het woord ‘geloofservaring’ te letterlijk neemt, draai je rondjes om jezelf, zoals een hond die probeert zijn eigen staart te grijpen. Dan wordt ervaring inderdaad heel vaag, zonder enig houvast. Maar dat is niet de bedoeling. In geloof strekken we onze handen uit naar Jezus. Doordat we Hem leren kennen, kunnen we ervaren hoe het is om het leven met Hem te delen.

Het blijft nodig dat we Jezus
als de verlosser bekendmaken

Petrus vertelt ons hoe onze kennis van Jezus vruchtbaar kan worden, het tegenovergestelde van nutteloos. Het is nutteloos om een kastanje op de plank te leggen, hoe mooi hij ook is. Vruchtbaar wordt die pas als je hem in de grond stopt. Zo is het ook met onze kennis van Jezus: die kan prachtig zijn, maar wordt pas vruchtbaar in de praktijk.

Deugdzaam leven is: de dingen doen die Jezus je leert. Dan zul je Hem ervaren op manieren die je zelf niet had kunnen bedenken. Zijn grote opdracht is: vertel de mensen wie Ik ben, leer ze Mij te volgen. Bij die opdracht heeft Jezus de belofte gegeven: Ik zal altijd bij je zijn, tot aan de voleinding van de wereld (Matteüs 28:19-20). Die belofte is uiteraard op meerdere situaties van toepassing, maar allereerst betekenen deze woorden van Jezus: vertel wie Ik ben aan de mensen om je heen, dan zul je ervaren hoe Ik bij je ben.

En laat dat nu net bijna helemaal ondergesneeuwd zijn. We leven in een cultuur waarin we elkaar niet lastigvallen. We trainen ons er ook amper meer in. Naar de trainingen die er zijn, is nauwelijks vraag. Nee, we zoeken het liefst christenen op, gelijkgestemden, zodat we samen ons geloof kunnen beleven. Dat is ook verrijkend, zeker. Maar Petrus schrijft dat de christelijke liefde tot elkaar moet uitmonden in liefde tot alle mensen. Dan zul je meemaken dat Jezus wegen baant en harten opent, dat Hij daarin wonderlijke dingen doet. Niets is mooier dan iemand tot geloof zien komen. Dat is een groot wonder, puur uit God, door zijn Geest. Als je dat meemaakt, ervaar je de kracht van Jezus die doden opwekt. Dat is een ervaring die groter is dan je bevatten kunt.

Vruchtbaar leven

Ik zeg er eerlijk bij dat ik dit ook jarenlang moeilijk heb gevonden. Zelfs als predikant liep ik met een boogje om niet-christenen heen. Totdat een collega mij leerde hoe je het gesprek aangaat. Hij trok een week met mij op en dat veranderde mijn leven. Sindsdien zoek ik niet-christenen op, met de liefde van Jezus. Ik zie ze overal en kan niet meer langs hen heen leven. En ik ga op mijn beurt met anderen mee die het willen leren.

Zo kom ik in onverwachte situaties, soms spannend, vaak verrassend en altijd met Jezus. Het heeft met durf te maken, met vertrouwen op God. Je kunt het vergelijken met de mensen die in de oorlog Joden verborgen. Wat ze deden overzagen ze niet, maar ze deden wat ze moesten doen. Niemand zocht naar ervaring, die kwam vanzelf. Ervaring overkomt je, als je met Jezus de stap naar je naaste durft te zetten. Het is een stap die jij niet overziet, maar waar Hij alles mee kan. Zo werkt vruchtbare kennis: Jezus geeft vrucht, als ik mijn kennis van Hem durf te zaaien.

Van Hem getuigen door liefdevolle inzet, hulp bieden en bijstand verlenen kan evenzeer vruchtbaar zijn, als een taal zonder woorden. Toch is die taal niet zonder meer duidelijk, omdat ook veel niet-christenen buitengewoon liefdevol zijn. Dat is prachtig, alle liefde is uit God. Maar het blijft nodig dat we Jezus als de verlosser bekendmaken. Doe het dan met elkaar, net als Mozes en Aäron: de één met daden, de ander met woorden, samen in de kracht van de Heer.

Verwerking

1. Herken je dat je bang bent om met niet-christenen een geloofsgesprek aan te gaan? Zo ja, waar ben je bang voor? Zo nee, hoeveel geloofsgesprekken met niet-christenen heb je?

2. Zou je willen oefenen in geloofsgesprekken om ervaring op te doen? Probeer dan een groepje te vormen met zes of acht anderen die dat ook willen en neem contact op met het Praktijkcentrum van de GKv: www.praktijkcentrum.org/missionair-en-diaconaal.

3. Met welke niet-christen zou jij een geloofsgesprek willen voeren? De redding van je buurvrouw, collega, huisarts, kapper en automonteur is even belangrijk als jouw redding, hun leven net zo waardevol als jouw leven.

4. Neem iemand in gedachten die je over Jezus wilt vertellen. Of vraag God iemand in je aandacht te brengen. Bid om hulp en wijsheid en ga naar die persoon toe, vraag om een gesprek over geloven, omdat je benieuwd bent naar de overtuiging van die ander en ook zelf graag iets wilt vertellen.

5. Nodig als huiskring of als Bijbelkring mensen uit die Jezus niet of niet meer kennen, het liefst uit je eigen straat. Doe een rondje over wie God voor je is en vraag de gasten naar hun ervaring.

Over de auteur
Bas Luiten

Bas Luiten is predikant van de GKv Amersfoort-De Horsten.

Hopen tegen wil en dank

Hopen tegen wil en dank

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Peter Hommes
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief