Kijk om je heen, ga naar buiten

0

In de kleine groepen in de kerk delen de gemeenteleden het leven met elkaar, ze hebben het goed samen en ervaren geloofsgemeenschap. De keerzijde daarvan is dat kringen vaak te veel naar binnen zijn gericht. Hoe ben je als kring ook van betekenis voor de niet-gelovige omgeving? Kijk om je heen en ga naar buiten.

De randen van de kringen in de kerk zijn vaak gesloten, terwijl de kringleden leven in een wereld met steeds minder christenen. De tekst van Galaten 6:10 is mooi om eens te bespreken op de kring: ‘Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.’ De kring kan steun en kracht bieden voor het geloofswelzijn. Dan heb je het fijn met elkaar. Tegelijkertijd is de brede oproep van Paulus in deze tekst ook belangrijk voor christenen. Doe het goede ‘voor iedereen’, dus ook voor je omgeving, buurt, wijk en de mensen die je ontmoet. Hoe doe je dat als kring?

Eigenlijk is het vrij simpel. Kijk om je heen. Wat en wie zie je? Wie ontmoet je? De kerk kan op buitenstaanders als een gesloten bolwerk overkomen. Vraag je als kring eens af hoe jullie kijken naar die ‘randen’ van de kerk. Zijn ze open, gesloten of is er misschien hier en daar al een opening?

Paradox

Het onderzoek ‘Het functioneren van kleine groepen’ van het Praktijkcentrum (uit 2019) wijst uit dat kringen wel missionair wíllen zijn, maar dat het toch vaak niet lukt. Missionair-zijn is als doel geformuleerd (meestal op gemeenteniveau), maar dit in de praktijk vormgeven wordt als lastig ervaren. ‘Het missionair-zijn werkt nog niet zo’, zegt iemand die meewerkte aan het onderzoek. En ook: ‘Missionaire kansen en kringen kennen een rare paradox: met kringen zet je in op de gemeenschap, op groei in verbondenheid, waarbij je eigenlijk de grenzen markeert. Met missionair-zijn wil je juist graag mensen van buiten bereiken.’

Kanteling

Wat kun je als kring doen? Zoek antwoorden op een aantal vragen. Dat kan helpen om te komen tot een kanteling vanuit je kring naar buiten toe.

• Wie kun je zoeken en ontmoeten vanuit de kring?
• Welke netwerken (sport, buurt, hobby, werk) raken aan de kring?
• Waar kun je actief van betekenis zijn?
• Wie is in je omgeving nieuwsgierig naar het geloof en/of de kerkgemeenschap?
• Wie kun je persoonlijk opzoeken in plaats van online bereiken?
• Waar kun je mensen uit een andere cultuur ontmoeten?

Begin gewoon met kijken, zoeken en kies het goede. Leg contact met mensen die actief zijn rond stichting Present, in sociale wijkteams of buurthuizen, die vrijwilligerswerk in je omgeving doen of werken met asielzoekers of statushouders. Verken meer praktische voorbeelden via kerkzijnopderand.nl.


Je kring wil missionair actiever worden. Ga als kring op zoek hoe je hierin initiatieven kunt ontwikkelen. De volgende handreikingen en tips voor verdiepende gesprekken in de kring helpen om dit verder te onderzoeken.

Wat zijn je drijfveren?

Je bekommert je om je buurt en de mensen om je heen. Ken je die drijfveren? René van Loon benoemt enkele drijfveren in zijn boek Kerk voor de buurt. Liefde en ontferming bijvoorbeeld, onbevangen zijn en gastvrijheid. Welke drijfveren heeft jouw kring?

Werkvorm

1. Teken een boom op een stuk papier en hang dit op. Voer het gesprek over de wortels (drijfveren) en de takken (activiteiten).

Wortels: waarom ben je kring naar buiten?

Stam: hoe wil je naar buiten gaan als kring?

Takken: wat wil je doen als kring?

2. Verken je drijfveren als kring. Schrijf bij de wortels je verzamelde drijfveren als kring naar buiten toe.

3. Vraag aan de kringleden om de takken te vullen met post-its. Wat zou je willen doen als kring? Schrijf je naam op de post-it erbij.

4. Ieder kringlid vertelt welk beeld en verhaal erbij te vertellen is.

5. Zoek en benoem de overeenkomsten om zo te komen tot een activiteit als kring. Leg daarbij de verbinding met de woorden van de stam (drijfveren)

6. Spreek af hoe je dit wilt aanpakken als kring (stam).

Interessante boeken

1. Kerk voor de buurt, René van Loon
Ter voorbereiding van je kring kun je dit boek eerst lezen en bespreek na het denk- en leesproces het boek samen in de kring. Van Loon onderscheidt twee sporen: algemene dienstbaarheid aan iedereen, los van geloof of achtergrond, en hulp bij geloofsvragen voor iedereen die meer over het christelijk geloof wil weten. De praktijkvoorbeelden kunnen je als kring helpen om aan de slag te gaan.

2. Kerk binnenstebuiten, Roald Schaap
Kerk binnenstebuiten is een Bijbelstudieboek voor huiskringen, kerken en andere betrokken christenen. Dit is een boek in spelvorm (zie ook bullet 3), waarbij je als kring in tien levels aan praktische opdrachten werkt. Voor christenen die uitgedaagd willen worden om het koninkrijk van God in hun straat/wijk gestalte te geven.

3. Spel ‘Kerk binnenstebuiten’
Het spel ‘Kerk binnenstebuiten’ kun je spelen met je kring. Je stelt elkaar op de proef met tien verrassingsopdrachten die je elkaar doordeweeks geeft. Volgens de maker ga je zo ‘een nieuwe dimensie van je geloof’ ervaren.

Programma’s voor de kring

Voor de verdieping en ondersteuning van je denkproces als kring zijn enkele christelijke en missionaire organisaties actief vanuit ‘kerk-zijn op de rand’:

Micha Nederland
Stichting Present
Umoja Nederland

Dit artikel krijg je cadeau van ons. Probeer magazine OnderWeg drie maanden gratis. Meld je aan voor een Proefabonnement (Digitaal of Papier Plus).

Delen.

Over de auteur

Hetty Pullen-Muis (GKv) is adviseur bij het Praktijkcentrum.

Laat een reactie achter