Column: Kuyper

0

Kortgeleden kreeg tot mijn verrassing Richard Mouw een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen. Dit vanwege zijn rol als verspreider van het neocalvinistische gedachtegoed in met name de VS. Dat is de traditie van Abraham Kuyper (en Bavinck en anderen) waar we als Nederlandse gereformeerden in delen.

Toch is er een opmerkelijk verschil. Overzee, niet alleen in Amerika maar ook in Korea en andere plaatsen op de wereld, is er sprake van Entdeckerfreude: ‘Wat bijzonder om een uitgewerkte visie te ontmoeten hoe het evangelie doorwerkt (of kan doorwerken) in de cultuur.’ Zoals Mouw het noemt: ‘cultural discipleship.’ In onze contreien hoor ik eerder: ‘dat hebben we wel gehad.’ Als we ons er al in verdiepen, zien we die traditie toch vooral als een historisch verschijnsel.

Ik ben nog meer enthousiast geworden
over onze erfenis

Dit heeft vast te maken met de verzuiling die onze samenleving stempelde, maar die we nu achter ons hebben gelaten. Of we daarmee zoveel opgeschoten zijn, is voor mij de vraag. Misschien hadden we in het verleden last van een te beperkte blik en werd de antithese tussen christelijk leven en denken en paganisme (het niet-christelijke denken in de bewoording van Kuyper) te makkelijk gesteld. Ook bij christenen kan ongeloof voet aan de grond krijgen. En de wereld kan meevallen waar de kerk vaak tegenvalt. Het is allemaal waar.

En toch, ik geloof dat we nu in een omgeving zitten die te weinig zicht heeft op een Bijbelse wereldbeschouwing en hoe die kan doorwerken in het publieke leven. Het maakt veel christenen niet zoveel uit. Ze halen hun kostje overal vandaan.

Zelf heb ik onlangs twee cursussen gevolgd waarin de actualiteit van Kuyper werd gevierd. Een in Amerika (Colson Center) en een in Engeland (Jubilee Centre). De een meer rechts en de ander meer links van het politieke spectrum. Door beiden ben ik opgebouwd. En nog meer enthousiast geworden over onze eigen erfenis. Vreemd eigenlijk dat ik dat in Nederland niet zo kon vinden. Dan maar elders. Ook ik haal mijn kostje overal vandaan.

Delen.

Over de auteur

Dick Westerkamp is emeritus predikant van de Lichtboog (NGK) in Houten.

Laat een reactie achter