Hoopvol in beweging

Anko Oussoren | 14 februari 2020
  • Jeugdwerk

Jongeren en toekomst, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De jeugd heeft de toekomst. Maar hebben jongeren ook iets met een christelijke toekomstverwachting?

Help wat ga ik nu weer schrijven! Dat was mijn eerste reactie, want jongeren zijn toch helemaal niet bezig met een christelijke toekomstverwachting? Jongeren hoeven in ieder geval geen geloof, dat hen alleen maar een ticket verschaft om in de hemel te komen. En ze willen ook niet dat het evangelie versmald wordt tot ‘zorg goed voor je naaste, want dan zorgt God ook voor jou. Of ‘leef moreel een goed leven, want dan is God er als je Hem nodig hebt’. Jongeren willen dat het Evangelie impact heeft in het hier en nu. Het geloof moet aansluiten bij het dagelijks leven.

In gesprek met jongeren valt mij op dat ze vaak een negatief beeld hebben van de toekomst op allerlei terreinen. Klimaat, kerk, financieel, gezondheid, het ziet er in hun ogen niet rooskleurig uit. Ze koesteren daarbij (te) hoge verwachtingen van hun leven, nu en in de toekomst. Er bestaat een groot verschil tussen wat jongeren willen bereiken en wat ze daadwerkelijk (kunnen) bereiken. Ze dromen van huisje-boompje-beestje, maar zien dit vaak als onredelijk verlangen of minimaal een droom die lastig te realiseren is.

Ik werd geraakt door wat een 17-jarige jongere met mij deelde. Hij vertelde in een rotperiode te zitten, maar zei daarbij ook dat hij hoopvol is. Hij ervaart pijn en gebrokenheid, maar leeft vol verlangen en verwachting dat God hem hier doorheen zal helpen. Hij heeft iets geproefd van de liefde van Christus. Zijn leven is vernieuwd en hij ziet uit naar een betere wereld. Ik vind het bijzonder dat hij niet passief op de bank is neergezakt. Nee, hij komt zelf in beweging.

OK Boomer

En hij is niet de enige. Op allerlei gebieden komen jongeren in beweging. Het is niet voor niets dat OK Boomer steeds vaker klinkt. De babyboomers (geboren tussen 1945 en 1955) die zelf in verzet kwamen tegen hun ouders, krijgen nu – ironisch genoeg – van hun (klein)kinderen te horen dat ze ouderwets zijn en dat ze zich niet willen inzetten voor een goede toekomst. Jongeren geven vandaag het voorbeeld; de 17-jarigen Billie Eilisch en Greta Thunberg waren vorig jaar de iconen voor de jeugd van vandaag.

Spiegel

Jongeren leven vandaag in een ingewikkelde en onzekere tijd, ze hebben alle reden om apathisch op de bank te hangen. Maar ze houden ons een spiegel voor die deel uitmaakt van een christelijke toekomstverwachting. Bij onze jongeren proef ik iets van wat leefde bij de eerste christenen. Ook zij kwamen in beweging en wilden Gods liefde en zegen verspreiden. Deze opdracht geldt ook voor ons. Wij hebben niet de opdracht gekregen om de wereld te veranderen, maar het is wel onze opdracht om hoopvol in beweging te komen. Het gaat dan niet gelijk om grote activiteiten. Heb je maar vijf broden en twee vissen. Ga er mee aan de gang. God zal het zegenen.


Pay it forward

Tijdens het schrijven moest ik terugdenken aan de film Pay it forward. Een leraar (Trevor) geeft daarin zijn leerlingen de opdracht om iets te verzinnen waardoor de wereld positief verandert. Als je iets van iemand ontvangt, dan reageer je door drie mensen iets te geven, die dat op hun beurt ieder weer bij drie anderen doen. Zo ontstaat er een hoopvolle beweging.

Bekijk met elkaar de film Pay it forward. De film is te bestellen bij bol.com en bespreek de volgende vragen

  • Vind je dat een leerkracht zo’n opdracht kan meegeven als: ‘Hoe zou jij de wereld kunnen verbeteren’?
  • Hoe kan jij hoopvol in beweging komen?
  • Filmkenners menen te zeggen dat er gelijkenissen zijn tussen deze film en het evangelieverhaal. Welke zie jij?

Just Mercy

Momenteel draait in de Bioscoop de film Just Mercy.

Deze film is gebaseerd op de gelijknamige memoires van advocaat en mensenrechtenactivist Bryan Stevenson. Het is een indringend drama over een onterecht ter dood veroordeelde. In de film kun je allerlei sporen van het koninkrijk vinden. De film kan je laten verlangen naar een andere wereld. Er klinkt hoop door in hopeloze situaties. Ga met je jongeren deze film bekijken en spreek er met hen over door.

Noah and the whale – ‘If you give a little love’

Noah and the whale hebben een nummer ‘If you give a little love’ voorzien van een mooie clip waarin de gedachte van Pay it forward te zien is. Bekijk dit nummer en spreek er met de jongeren over door.

Wat zou er kunnen veranderen als er meer van Gods nieuwe wereld zou doorbreken?

Over de auteur
Anko Oussoren

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum van de GKv.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief