GKv en NGK verder op weg naar één kerkgemeenschap

OnderWeg | 14 februari 2020
  • Nieuws

Op hun eerste gezamenlijke vergadering in 2020 hebben de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK unaniem besloten om verder te gaan op de weg naar één kerkgemeenschap. Dat besluit zal het uitgangspunt zijn voor alle overige besluiten van de GS/LV.

Het besluit werd genomen na twee intensieve dagen van ontmoeting tussen de ongeveer 70 synode- en LV-leden. De dagen waren volledig gericht op onderlinge kennismaking en het groeien van saamhorigheid en vertrouwen. Na de gezamenlijke vergadering volgde een avondmaalsviering onder verantwoordelijkheid van de NGKv Nunspeet. In de preek van dominee Kees de Groot stond Psalm 133 centraal. Synode- en LV-leden reikten elkaar in een grote kring brood en wijn aan en zongen hand in hand het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Een week eerder had de LV NGK zich in een eigen vergadering gebogen over het eenwordingsproces. Daarin benoemden de afgevaardigden na consultatie van de plaatselijke gemeenten een aantal verlangens en zorgen rond de hereniging. Die betreffen onder meer de predikantspensioenen, de ruimte voor plaatselijke gemeenten in de kerkorde en de vormgeving van de binding aan de leer van de Bijbel. Deze aandachtspunten zullen in het vervolgproces met de GS GKv een plaats krijgen.

Tijdens de gezamenlijke dagen boden procesbegeleiders Jannet de Jong en Klaas Quist GS en LV een grote eenheidskaars aan met daarop het logo van het herenigingsproces. De kaars met zo’n 500 branduren zal tijdens alle gezamenlijke vergaderingen branden. Op 7 maart is de volgende gezamenlijke vergadering. Daarin staat het rapport van de regiegroep hereniging centraal.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief