In iedere kerkdienst een ‘dankbaarheidsblok’

0

De werkgroep liturgie in de GKv Vlaardingen is erg actief om het liturgisch bewustzijn binnen de gemeente aan te wakkeren. Ze doen dat door achtereenvolgens aandacht te geven aan diverse onderdelen van de liturgie. Onlangs verrasten ze de gemeente met ideeën om de collecte wat meer te laten spreken.

(beeld Lucas Blazek/Unsplash)

(beeld Lucas Blazek/Unsplash)

De collecte valt in wat ze in Vlaardingen het ‘dankbaarheidsblok’ noemen. Dat deel van de dienst na de woordverkondiging bestaat o.a. uit een danklied, dankzegging in gebed, voorbede en de collecte. Ook de avondmaalsviering valt onder dit gedeelte van de kerkdienst.

Het eerste idee is om gemeenteleden de gelegenheid te geven om een collectedoel voor te stellen in het kader van de diaconale collecten. De diakenen beoordelen of het doel geschikt is. Het tweede is dat gemeenteleden niet alleen geld kunnen geven maar ook tijd: een tijdscollecte. Op de beamer worden tijdens de collecte hulpvragen (anoniem uiteraard) getoond van binnen en buiten de gemeente. Het gaat dan om praktische dingen: ‘Mevrouw heeft hulp nodig bij huishoudelijke taken voor 1 uur per week’. Maar je kunt ook denken aan vragen om bezoek, bijles e.d. en aan vragen via Stichting Present. Voor die hulpvragen is een speciaal e-mailadres gemaakt waar mensen hun hulpvraag of –aanbod naartoe kunnen mailen. Gekoppeld aan de tijdscollecte hangt er een magneetbord in de kerk waarop men ‘hulpvraag & aanbod’-kaartjes achter kan laten. Een selectie daarvan wordt ook op de beamer getoond.

De achterliggende gedachte is zeker niet dat de zorg in Vlaardingen te wensen overlaat. De werkgroep liturgie: ‘Het doel is dankbaarheid in de kerkdienst verder vormgeven en verdiepen en betrokkenheid in de gemeente (en mogelijk zelfs betrokkenheid buiten de gemeente) versterken. Het is een misverstand dat dit initiatief voortkomt uit het idee dat er te weinig betrokkenheid is in onze kerk. Er gebeurt al heel veel in de zorg en het omkijken naar elkaar! We kunnen deze daden van dankbaarheid die we in de rest van de week tonen opdragen in de eredienst op zondag. De zichtbaarheid van deze praktische dankbaarheid heeft ook een voorbeeldfunctie voor de jonge gemeenteleden.’

De gemeente gaat dit een aantal maanden in de praktijk toetsen en in een latere gemeentevergadering evalueren worden of het een verrijking is voor in de kerkdienst of niet.

Neem een gratis Proefabonnement op magazine OnderWeg.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter