GKv en NGK bespreken landelijk kerkenwerk

0

Op 7 maart vergaderen de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK gezamenlijk over het rapport van de regiegroep hereniging. Daarin staan voorstellen om te komen tot een nieuwe regionale indeling van de GKv- en NGK-gemeenten en over het proces van totstandkoming van een nieuwe kerkorde.

Daarna volgen in maart/april een reeks gezamenlijke vergaderingen over de rapporten van de deputaatschappen en commissies in het landelijk kerkenwerk: de Theologische Universiteit, contacten met andere kerken, dovenpastoraat, toerusting van gemeenten en kerkenraden, het missionair/diaconaal steunpunt, het werk van geestelijke verzorgers, kerkdienst en liturgie, de ondersteuning van noodlijdende gemeenten en van missionaire projecten e.d. In veel gevallen is sprake van gezamenlijke GKv/NGK-rapporten. De afgevaardigden zijn vanwege het grote aantal (ca. zeventig) in drie groepen verdeeld, die elk een aantal rapporten bespreken en de plenaire besluitvorming daarover voorbereiden.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter