Gezamenlijke vergaderingen van GS en LV voorlopig digitaal

OnderWeg | 27 maart 2020
  • Nieuws

De komende tijd ziet er voor de Synode (GKv) en de Landelijke Vergadering (NGK) anders uit dan gepland. De eerste twee gezamenlijke vergaderingen gaan vanwege de coronacrisis niet door. Hoe het daarna verder gaat, is onzeker.

Voor 21 maart, 4 en 18 april stonden zogenaamde clusterbesprekingen gepland. Alle GS- en LV-afgevaardigden zijn verdeeld over drie clusters van ongeveer 25 personen, die elk een aantal rapporten van deputaatschappen en commissies bespreken. Cluster A gaat onder andere over dovenpastoraat, archiefbeleid, predikantszaken en de organisatie tussen twee synodes in; cluster B bespreekt de rapporten over de Theologische Universiteit, studiefinanciering, ondersteuning van gemeenten via Praktijkcentrum en NGT, contacten met de overheid en het Meldpunt misbruik; cluster C houdt zich bezig met geestelijke verzorgers in krijgsmacht, gezondheidszorg en bij justitie, contacten met andere kerken, liturgie en kerkdiensten en financiële ondersteuning van missionaire projecten en noodlijdende gemeenten. De drie clusters bereiden voorstellen voor de besluitvormende vergaderingen van de GS/LV voor.

In plaats van de geplande clustervergaderingen van 21 maart en 4 april wordt er de komende weken digitaal vergaderd: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren. Hoe het na deze eerste ‘besprekingsronde’ verder gaat, wordt daarna besloten.

De kerk als proeftuin

De kerk als proeftuin

Petra de Jong
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

Femke Woertink
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief