Meer doen dan Jezus

0

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.
Johannes 14:12

Al jaren leer ik studenten kritisch te zijn op WWJD?-armbandjes. WWJD? staat voor What would Jesus do? Jij bent immers Jezus niet en je zult dat ook nooit worden. Jezus is God, wij zijn en blijven mens. Maar dan lees ik in Johannes 14 dat wie op Jezus vertrouwt, hetzelfde zal doen als Hij. Is dat niet precies wat die armbandjes zeggen?

(beeld Atjanan Charoensiri/Shutterstock)

(beeld Atjanan Charoensiri/Shutterstock)

Uiteraard is het zinvol om jezelf af te vragen wat Jezus in een bepaalde situatie zou doen, maar het is maar zeer de vraag of jij in jouw omstandigheden precies hetzelfde moet of kan doen als Hij deed. Als we willen begrijpen wat Jezus hier tegen zijn discipelen zegt, is het goed om te beginnen met de laatste woorden van de zin: ‘Ik ga immers naar de Vader’. Met die woorden legt Jezus uit waarom zijn leerlingen hetzelfde kunnen doen als Hij en zelfs meer dan dat. In Johannes 14 vertelt Hij over zijn hemelvaart en belooft Hij de Trooster.

Voor de leerlingen van Jezus lijkt het weggaan van hun meester in eerste instantie een triest gebeuren. Ze zijn bang dat ze als weeskinderen worden achtergelaten (vers 18). Jezus antwoordt dat het juist goed is dat Hij naar de Vader gaat: Hij wil een plek klaar maken. Na Hemelvaart zal de Vader de Geest sturen; de Trooster zal ervoor zorgen dat ze niet alleen zijn. Meer nog: door de Geest die in elke christen werkt, zal het werk van Jezus worden voortgezet. Jezus’ tijd op aarde was kort. Vanuit de hemel kan Jezus door de Geest en Vader veel meer doen! Alleen al na de pinksterpreek kwamen drieduizend mensen tot geloof en het boek Handelingen getuigt van vele wonderen en bijzondere bekeringen, meer dan Jezus ooit op aarde heeft kunnen doen. Dat werk wordt nog steeds voortgezet door jou en mij.

Wonder

Sommige vertalingen zeggen: ‘grotere dingen dan Jezus doen’. De NBV vertaalt: ‘meer dan dat’. Beide komen op hetzelfde neer, maar het woord ‘grotere’ kan ervoor zorgen dat je vooral op spectaculaire zaken gericht bent. Wanneer we denken aan de dingen die Jezus deed, komen we al snel uit bij bijzondere wonderen: mensen opwekken uit de dood, lopen over water, zieken genezen, water in wijn veranderen en ga zo maar door. Maar we moeten oppassen om ‘groot’ slechts op die manier te interpreteren. We zouden bijvoorbeeld de uitspraken van Jezus over het hoofd kunnen zien waarin Hij openbaart wie de Vader is, vertelt dat Hij aan Hem gelijk is, dat het koninkrijk aangebroken is of dat mensen die treuren zalig zijn. Die uitspraken zijn niet minder ‘groot’.

Jezus’ werk wordt nog steeds
voortgezet door jou en mij

Wat betekent dat voor ons? Vertellen dat je christen bent, is al een groot ding op zichzelf. Getuigen van Jezus’ liefde, van zijn kruisdood en opstanding en de hoop waaruit je leeft, dat is niet gering. En wat de ‘grotere’ wonderen betreft: die gebeuren in onze tijd ook, al is het soms op andere manieren. Het is een wonder als iemand door een succesvolle behandeling geneest van kanker. Het is een wonder als iemand door goede hulp geen psychoses meer heeft. En het is ook een groot wonder als iemand zich na een ziekbed overgeeft in de handen van Jezus en geen angst kent om te sterven. We doen de woorden van Jezus tekort, als we ze slechts tijdelijk opvatten. De nieuwe dimensie waarover Hij praat, namelijk dat Hij naar de Vader gaat, omvat meer dan het leven op aarde. Wij zijn immers ook onderweg naar de Vader. Ook zijn de werken van Jezus groter dan onze eigen individuele ervaringen. Samen met miljoenen gelovigen vormen wij Jezus’ lichaam op aarde en de Geest die in ieder van ons werkt, verbindt ons met elkaar. Samen mogen we een verschil maken. Dat is zo mooi aan gemeente-zijn, maar dat kan nooit zonder geworteld te zijn in de drie-enige God.

Afhankelijkheid

De eerste woorden van onze tekst stellen dat vertrouwen in Jezus een voorwaarde is om hetzelfde te doen als Jezus. Dat kan slechts door God die in ons werkt en dat vraagt om overgave. In de versen die volgen staat hetzelfde, maar op een andere manier: ‘vraag het in mijn naam’. De bron waaruit we putten is oneindig, maar wij bepalen niet hoe het water uit die bron precies aangewend wordt. Bidden en vragen in Jezus’ naam is: ‘laat uw wil geschieden’. Daardoor wordt de Vader verheerlijkt. Hetzelfde of meer doen dan Jezus staat nooit los van de drie-enige God. We kunnen onszelf beter afvragen wat Jezus door ons wil doen, in plaats van bedenken hoe wij kunnen doen wat Hij deed. Dus wat het WWJD-armbandje betreft: het is mooi als dat armbandje leidt tot afhankelijkheid van de drie-enige God, maar ik blijf er kritisch op. Voor je het weet, verlies je dat besef in je ijver om te doen wat Jezus deed. Juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren maakt ons weer bewust van onze afhankelijkheid van de Geest in alles wat we doen.

1. Draag jij een WWJD-bandje? Waarom wel of niet? Waarom zouden deze bandjes zo populair geworden zijn?

2. Wat betekent Hemelvaart volgens jou? Bekijk het filmpje van Beam op YouTube: Denkstof #39 Hemelvaart & Pinksteren: Jezus gaat undercover in jouw leven’. Corjan zegt daarin: ‘Jezus had eerst maar één gezicht, maar Hij krijgt door deze move ontelbaar veel gezichten. Vaders, moeders, boeren, kunstenaars, ambtenaren en… mij, jou. Ik ben Jezus in zoveel mensen gaan herkennen.’ En: ‘Jezus is niet weg, Hij is nu overal! Hij kan dus tegenover jou staan op het sportveld, je kunt Hem tegenkomen in de supermarkt of Hij kan naast jou gaan zitten in de collegezaal.’ Herken jij Jezus in mensen, en hoe dan?

3. Vraag aan mensen in je omgeving hoe zij Hemelvaart hebben gevierd. Zijn er rituelen die passen bij die dag? Zie ook www.visie.eo.nl/artikel/2017/05/hemelvaartsdag-hoe-vier-je-dat.

4. Luister via YouTube het lied van Sela: ‘Heer, wij kijken omhoog’.

Delen.

Over de auteur

Almatine Leene is docent dogmatiek aan Hogeschool Viaa in Zwolle, onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes.

Laat een reactie achter