Handreiking voor kerkdiensten beschikbaar

OnderWeg | 23 mei 2020
  • Nieuws

Voor GKv- en NGK-gemeenten is een handreiking beschikbaar om in de komende tijd kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten, nu de richtlijnen van de overheid daarvoor versoepeld worden.

Volgens de handreiking moet ieder kerkgebouw zijn ingericht op het houden van anderhalve meter afstand en moet elke kerkenraad zorgen voor een gebruiksplan. Een format daarvoor dat per gemeente kan worden uitgewerkt, is beschikbaar op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol. Daarin worden ook de mogelijkheden voor doop en avondmaal en voor huwelijks-, belijdenis- en bevestigingsdiensten beschreven. Vooralsnog is er in de kerkdiensten geen mogelijkheid voor samenzang. In het gebruiksplan moet schoonmaak extra aandacht krijgen.

Meer informatie: www.diaconaalsteunpunt.nl en www.steunpuntkerkenwerk.nl.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief