Handreiking voor kerkdiensten beschikbaar

0

Voor GKv- en NGK-gemeenten is een handreiking beschikbaar om in de komende tijd kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten, nu de richtlijnen van de overheid daarvoor versoepeld worden.

Volgens de handreiking moet ieder kerkgebouw zijn ingericht op het houden van anderhalve meter afstand en moet elke kerkenraad zorgen voor een gebruiksplan. Een format daarvoor dat per gemeente kan worden uitgewerkt, is beschikbaar op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol. Daarin worden ook de mogelijkheden voor doop en avondmaal en voor huwelijks-, belijdenis- en bevestigingsdiensten beschreven. Vooralsnog is er in de kerkdiensten geen mogelijkheid voor samenzang. In het gebruiksplan moet schoonmaak extra aandacht krijgen.

Meer informatie: www.diaconaalsteunpunt.nl en www.steunpuntkerkenwerk.nl.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter