Samen zingen, toerusting en leren in coronatijd

0

Onze rubriek Praktijklokaal is grotendeels gewijd aan hoe we in deze periode dat Nederland vanwege het coronavirus op slot zit toch kerk kunnen zijn. In deze aflevering aandacht voor samen zingen, toerusting voor ouders en tieners, een online leerhuis in Vathorst en feedback op de online dienst.

Samen zingen kán

(beeld Pixabay/Pexels)

(beeld Pixabay/Pexels)

Kun je straks, als de kerkdeuren weer voorzichtig opengaan, samen zingen? De mogelijkheden zijn beperkt vanwege het risico dat door te zingen het virus wordt verspreid, zeker binnen. In de afgelopen tijd zochten kerken naar manieren om toch samen te zingen. Een van die kerken is De Rank in Emmeloord (NGK). Met Pasen organiseerden ze een samen-zingen-project, waarbij de deelnemers thuis ‘Via Dolorosa’ van Sela inzongen. Al die stemmen werden vervolgens samengevoegd in een video. Met Pinksteren willen ze iets dergelijks opnieuw doen. Voor het resultaat van Pasen zie: www.bit.do/fFJqr.

Ook Zoetermeer (GKv) heeft zo’n virtuele band. Op Hemelvaartsdag zongen ze met elkaar ‘Bid met mij’, ook van Sela: www.bit.do/fFJtz. In Nijmegen (CGKv) deden de kinderen mee in ‘Hoor de vogels zingen weer’: www.bit.do/fFJtC.


Toerusting voor ouders van tieners

(beeld Pablo Varela/Unsplash)

(beeld Pablo Varela/Unsplash)

Het plan lag er al in Bedum (GKv) om gemeenteleden te ondersteunen bij de geloofsopvoeding: ‘De geloofsopvoeding is een hele uitdaging. Zeker met kinderen in de pubertijd. Wat kan het moeilijk zijn om jouw kind dan met het geloof te bereiken en op een positieve manier met elkaar over God te praten. Juist in deze gekke tijd vind je dat misschien extra moeilijk, maar misschien biedt het ook wel nieuwe mogelijkheden.’ In Bedum vinden ze dat dit een verantwoordelijkheid is van de hele gemeente, niet alleen van de ouders.

De geplande avond kon niet doorgaan. Maar na overleg met het Praktijkcentrum ontstond het plan om de toerusting over geloofsopvoeding online aan te bieden aan ouders van tieners. ‘Jouw thuis, Gods huis’ is de titel geworden van het project. Ingrid Plantinga, die vanuit het Praktijkcentrum hieraan werkt: ‘Niet omdat jouw huis nu zo’n vrome plek moet zijn, maar omdat God thuis wil zijn bij gewone mensen die met vallen en opstaan hun kind proberen op te voeden in geloof’.

Er zijn vijf filmpjes gemaakt over een thema met een bijbehorende thuisopdracht. De thema’s zijn: influencer nr. 1, tieners inside out, tieners en geloof… mismatch?, geloofsgesprek met tieners en geloof in praktijk. Vanaf begin juni is het materiaal ook beschikbaar voor andere gemeenten. Bij het overleg hierover waren ook NGK Jeugdwerk en de Christelijk Gereformeerde Jeugdorganisatie betrokken.


Online leerhuis in Vathorst

(beeld Andrea Piacquadio/Pexels)

(beeld Andrea Piacquadio/Pexels)

Ook in de Ontmoetingskerk (GKv) in Vathorst staat toerusting van gemeenteleden hoog op de agenda. Binnenkort gaat Leerhuis Vathorst van start met een breed onderwijsprogramma voor de gemeente en wel 100% online, meldt dominee Joost Smit op Twitter.

Er zijn vier aandachtsgebieden gedefinieerd: omgang met God, Bijbel en gebed, stemmen uit de geschiedenis en geloofsleer, praktijk van het christelijke leven, omgang met de schepping en werk. Als eerste biedt het Leerhuis vier online avonden over het eerste aandachtsgebied. Op deze avonden worden de grote lijnen in de Bijbel besproken met kenners van de Schrift als Arnold Huijgen, Koert van Bekkum en Jos Douma. Daarbij krijgen gemeenteleden handvatten aangereikt om zelf deze lijnen verder te ontdekken en in eigen kring te bespreken.

Het doel is: ‘Deelnemers verruimen hun blik op Gods openbaring. Zij leren hoe zij teksten uit een andere tijd nu kunnen lezen en begrijpen. Zij leren meer over het karakter van de Bijbel en zijn zo beter toegerust om op zoek te blijven naar Gods woord en wil in hun leven en de gemeente’. Het online leerhuis is in eerste instantie bedoeld voor de eigen gemeenteleden, maar de opzet is natuurlijk ook voor andere gemeenten bruikbaar.


Feedback op de online dienst

Wie voorgaat in een kerkdienst of daaraan een andere bijdrage levert, krijgt tijdens de dienst al veel terug. En hij of zij kan direct na de dienst ook nog reactie krijgen. Wat heeft mensen geraakt, waar zitten nog vragen, wat heeft ze pijnlijk getroffen? Maar bij een online dienst moet je een extra stap doen om reactie te krijgen of te geven. Gebeurt dat niet, dan gaan de medewerkers aan de dienst die persoonlijke reacties missen.

Erik Jansen schrijft in het blad van de 3G-kerk in Deventer: ‘Als kerkmuzikant zit er veel voorbereiding in een eredienst en dat heb je er vaak voor over, want op zondag komt alles bij elkaar en zie je met eigen ogen hoe het de gemeente dient. Mensen worden geraakt en dat is merkbaar in hoe ze reageren op een lied, hoe ze meezingen of welke sfeer er ontstaat tijdens de dienst’. Die reactie mis je bij een online dienst. Erik Janssen vraagt daarom uitdrukkelijk om feedback. ‘Blijf de mensen bemoedigen die momenteel erg druk zijn met het faciliteren van de online diensten. Het geeft moed om door te gaan en mooie dingen te maken, juist in deze tijd van verwijdering.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter