Assen-Peelo: tips voor avondmaal thuis

0

De periode dat het patroon van ‘gewone’ kerkdiensten zoals vóór corona onderbroken is, duurt langer dan gedacht. Ook in de zomer zijn de mogelijkheden voor fysieke kerkdiensten nog steeds beperkt, met vanaf 1 juli een maximaal aantal van honderd aanwezigen. Het aantal GKv- en NGK-gemeenten dat het avondmaal niet langer wil uitstellen en kiest voor vieringen online en thuis, neemt dan ook toe. In Assen-Peelo (GKv) hebben ze al vanaf het begin van de coronacrisis daarvoor gekozen. Dominee Ernst Leeftink publiceerde op zijn website tips.

061418 praktijklokaal foto6De tips gaan over de manier waarop je de mensen de dienst thuis laat meebeleven. De inrichting van de ruimte waarin de dienst geleid wordt, krijgt aandacht in de eerste tip: ‘Vier en bedien het avondmaal op een aansprekende manier. Juist in deze afstandelijke tijd is er extra behoefte aan symboliek.’ Dat doen ze in Assen-Peelo door een avondmaalstafel in de vorm van een kruis op te stellen, waarbij de predikant aan het boveneinde staat. Zet het kruis in de beeldlijn van de camera, dan is het kruis thuis ook zichtbaar, adviseert Leeftink. Moet iedereen het avondmaal thuis meevieren? Maak duidelijk dat ‘het contrast met een gewone avondmaalsviering groot is. En dat het daarom ook geen verplichting is om het thuis mee te vieren. Ook dan kun je nog steeds in dankbaarheid en gepaste eerbied de kerkdienst vanuit huis meebeleven’.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter