Column: Profeet

Dick Westerkamp | 31 juli 2020
  • Blog
  • Column

Kortgeleden riepen vier auteurs in het RD op tot ‘profetisch beraad’. Het doorwrochte stuk stelt ‘dat cultuurkritiek in onze (christelijke) traditie buitengewoon zwak is ontwikkeld.’ Waarom sprak de kerk zich niet uit tegen racisme, kolonialisme, consumentisme? Eindelijk, dacht ik, een ander geluid. De christenheid heeft wel heel erg de kleur van de wereld aangenomen.

Ik deel de zorgen van de auteurs, maar maak een toepassing naar een terrein dat zij buiten beschouwing laten. We beleven, wat is genoemd de grootste omslag ooit in de westerse cultuur. De oude ketterij van de gnostiek herleeft met zoals altijd: minachting van de scheppingsorde, de lichamelijkheid en de materie. Vandaag speciaal in het uitwissen van het verschil tussen man en vrouw en het herscheppen van de mens naar eigen inzicht. Ik verbaas me soms over de argeloosheid op dit punt van veel medechristenen, ook voorgangers. Als ze al vinden dat de samenleving de verkeerde kant opgaat, dan zeggen ze niks. Liever meegaan met de gangbare moraal en politiek correct denken.

Een profetisch geluid? Graag

Ik realiseer me dat ik gevaar loop met deze laatste zin in het rechtse kamp te worden geplaatst. Daarom dit: ik vind dat we veel meer (echte) vluchtelingen moeten toelaten. Al jaren pleit ik, ook in preken, voor welvaartsvermindering en rechtvaardige wereldhandel. Daarmee zouden we de derde wereld echt vooruithelpen. De economische vluchtelingenstroom zou opdrogen als er ginds werkgelegenheid kwam. Bepaald geen rechtse agenda. Maar links is niet beter. We gaan het nog meemaken dat het illegaal wordt om openlijk het christelijke huwelijk (dat is: tussen een man en een vrouw, en niet iets anders) te promoten en daarmee andere samenlevingsvormen af te wijzen.

Een profetisch geluid? Graag. Moet dat komen van een ‘beraad’? Het lijkt me een contradictio in terminis. Profetie is weerbarstig en schuurt. Te snel wordt het enerzijds anderzijds. Ooit las ik een dichtregel: ‘They did not stone the prophet, they put him in perspective.’ Een profeet wijst richting, ook al gaat iedereen de andere kant uit. Vanuit overtuiging, omdat hij gelooft dat Gods Woord waarheid is. Ik zie ernaar uit dat die profeet opstaat.

Deze column komt uit OnderWeg nr. 15 (8 augustus 2020). Meer lezen van magazine OnderWeg? Neem gratis een proefabonnement!

Over de auteur
Dick Westerkamp

Dick Westerkamp is emeritus predikant van de Lichtboog (NGK) in Houten.

Op weg met muziek

Op weg met muziek

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen
Zing een nieuw lied voor de HEER

Zing een nieuw lied voor de HEER

Jaap Cramer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief