Corona-peiling: betrokkenheid jongeren grootste zorg

Esther de Hek | 10 september 2020
  • Nieuws

De coronacrisis heeft het geloofsleven van kerkgangers niet veranderd, zeggen ze zelf. Het overgrote deel van hen (85 procent) keek afgelopen maanden bijna wekelijks naar de online diensten van hun gemeente. De grootste zorg hebben zij over de impact die de coronacrisis lijkt te hebben op de betrokkenheid van jongeren bij kerk en geloof.

(beeld Chris Mainland/Lightstock)

(beeld Chris Mainland/Lightstock)

Dit blijkt uit de ‘Corona-peiling’ van het Praktijkcentrum van de GKv, samen met andere organisaties rondom de gereformeerde kerken (o.a. TU Kampen, CGJO en Diaconaal Steunpunt). Meer dan 500 kerkleden deden mee aan de peiling, van wie een meerderheid een taak heeft in de gemeente.

Baanverlies

Mensen missen de ontmoeting met medegemeenteleden en het niet kunnen zingen het meest nu al maanden de kerkdiensten online gehouden worden. ‘Zonder de ontmoeting in en buiten het kerkgebouw is het geloof niet weg, maar de geloofsgemeenschap wordt node gemist’, staat in het onderzoeksrapport dat het Praktijkcentrum vandaag publiceert.

In het rapport staan vier conclusies op basis van de resultaten, waaraan het Praktijkcentrum vier aanbevelingen voor kerken koppelt. Uit de peiling blijkt dat weinig respondenten echt geraakt zijn door de crisis, bijvoorbeeld door baanverlies, ziekte, overlijden of relatieproblemen. Hun geloofsbeleving is afgelopen maanden niet veel veranderd, geven de meesten aan. ‘We vermoeden dat respondenten op langere termijn niet dezelfde antwoorden geven’, schrijven de onderzoekers. ‘In hoeverre krijgen we last van de indirecte gevolgen van de crisis?’

Jongeren

Over één onderwerp blijken de deelnemers aan de peiling relatief vaak zorgen te hebben, dat is de impact die de coronatijd heeft op de jongeren in de kerk. ‘Er zijn maar weinig feiten uit de peiling te concluderen, daarvoor is de respons onder jeugdwerkers en jongeren te laag’, schrijven de onderzoekers. ‘Wat we wél zien, is dat jeugdwerkers het moeilijk vinden om jongeren bij de kerk te (blijven) betrekken. Daarnaast zien we dat activiteiten vooral voor en niet mét jongeren worden georganiseerd.’

De aanbeveling is ‘actief aan de slag te gaan met bestaande relaties en groepen. We moedigen kerkenraden aan om de plaats van jongeren in de gemeente ruim aandacht te geven en iedereen die met jongeren werkt extra te coachen en ondersteunen.’

Op 26 september aanstaande verschijnt ons jaarlijkse jeugdwerknummer. Thema is ‘Jeugdwerk in coronatijd’. Dit nummer gaat concreet in op hoe in deze tijd in het kerkelijk jeugdwerk te investeren in relaties met jongeren. Vraag het jeugdwerknummer aan voor jeugdwerkers in jouw gemeente, dat kan via een mailtje naar onze administratie.

Over de auteur
Esther de Hek

Esther de Hek is schrijver, schrijftrainer en oud-hoofdredacteur van OnderWeg.

Gemeenschap is ook zending

Gemeenschap is ook zending

Maarten Boersema
  • Interview
  • Thema-artikelen
Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief