Ik houd van God

0

Je zegt van God te houden, maar….
Je gelooft van harte, maar….
Je weet dat God van je houdt, maar….

‘Ik houd van God.’ Dat is een spannende uitspraak als jij je geloof in Gods liefde als voorwaardelijk ervaart. Misschien beleef je de liefde voor God vooral als een gebod: je moet trouw en gehoorzaam zijn. Dat voelt als voorwaardelijke liefde. Zo gaat het vaak bij liefde tussen mensen. Goddelijke en menselijke liefde verschillen van elkaar. God houdt niet van je, omdat het zo makkelijk is om van je te houden of omdat jij God een goed gevoel geeft. Hij wil een relatie met je, want Hij gaf zijn Zoon. Dat spreekt Hij naar jou uit, bijvoorbeeld in Johannes 3:16.

(beeld Tetiana Soares/iStock)

(beeld Tetiana Soares/iStock)

Misschien is het goed dat ook jij je eens uitspreekt over hoe jij Gods liefde ziet en dat ook doet met anderen. Gaat het in jouw of jullie beeld dan vooral over ‘houden van God’ als ‘gehoorzamen en dienen’? Of zit voor jou in ‘houden van God’ ook iets van liefde en verlangen? Verlangen raakt je hart en als dat vol is van liefde, dan spreek je dat uit. Laat dat maar zien. Ga eens staan en zeg hardop: ‘Ik houd van U, God. Ik aanvaard uw liefde door het kruis van Jezus.’ Hoe voelt dat voor je?

Verlangen naar God kun je op dezelfde manier ervaren als verlangen naar een mens. De een doet dat tijdens het zingen en in de liturgie in de kerk. Met heel je hart zing je dan: ‘Mijn Jezus, ik houd van U.’ De ander ervaart Gods liefde juist in de ontmoeting en het gesprek met elkaar, als je mag vertellen over de rust en het vertrouwen die het geloof je geeft, ook als het leven zwaar is. In deze coronatijd missen we het zingen en de ontmoeting in de kerk. Wat doet dit met je verlangen?

Mysterie

Verlangen naar God is een mysterie. De morgen dat ik dit schrijf, zie ik de mist hangen over de rietvelden, terwijl de zon opkomt. Ik zie de zon nog niet voluit. Er hangt een sluier voor. Het is voor mij het beeld van het mysterie van Gods liefde. Ik wil die zon volop zien, maar als die voluit schijnt, kan ik er niet eens in kijken. Zo kan ik ook het mysterie van Gods liefde niet echt begrijpen en verstaan. Als ik dat wil doen, ga ik verklaringen zoeken. Ik houd me bij verlangen, want verklaren kan ik het niet. Een ding weet ik: Gods liefde gaat boven menselijke liefde uit.

Kringgesprek

Voer in de kring een gesprek over het mysterie van Gods liefde.

1. Wat betekent houden van God voor je?

2. Kunnen we echt van God houden? Denk daarbij aan het ongrijpbare en onzichtbare van God (zie de beschouwing op pagina 6)

3. Kun je Gods liefde ervaren en zo ja, hoe dan?

4. Op welke manier richt jij je verlangen naar God? Denk aan voorbeelden vanuit liturgie, schepping of relaties.

5. Wat zijn de gevolgen als je verlangen naar God verdwijnt?


Gods liefdesbrief

Ken je de tekst ‘Gods liefdesbrief’? Als je dagelijks deze liefdesbrief leest, besef je elke dag wat Gods liefde betekent. Deel deze tekst in de kring.

1. Lees met elkaar de tekst van de liefdesbrief. Lees dit alsof je deze brief van God zelf krijgt.

2. Wees stil daarna.

3. Bekijk samen de presentatie opnieuw. Vertel welk element in de brief volgens jou de kern aangeeft van Gods liefde voor jou én waar het vooral gaat over het eigen verlangen naar God.

4. Deze tekst ervaart iedereen weer anders. Sommigen ervaren Gods liefde heel sterk via deze woorden. Maar als deze liefdestaal verder van je af staat, op welke manier ervaar jij dan Gods liefde? Betrek hierbij de vijf talen van Gods liefde (Gary Chapman): bevestigende woorden, tijd en aandacht, dienstbaarheid, geschenken, fysieke aanraking.


Sacrament van de liefde

Thomas van Aquino typeerde het heilig Avondmaal als het sacrament van de liefde. Brood en wijn symboliseren de dood van Jezus Christus, Gods liefdesoffer. Gods gift van zijn liefde was Jezus Christus. Dat vier je als gemeente samen. In de rooms-katholieke traditie is de eucharistie niet los te zien van de kerkgemeenschap. Het is de bron en het hoogtepunt van het christelijke leven (Tweede Vaticaanse Concilie). De priester heeft een centrale rol. In de protestantse traditie zie je in de geschiedenis ook huisvieringen rond het heilig Avondmaal.

Nu corona nog onder ons is, kun je ernaar verlangen om dit sacrament van de liefde in kleine kring te vieren. Bespreek de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt ‘God houdt van je’ zich tot het vieren van het heilig Avondmaal?

2. Op welke manier zou je dit sacrament van de liefde willen vieren in je kring?

3. Hoe verbind je de viering van het heilig Avondmaal met de kerkelijke gemeenschap waar je lid van bent?

4. Waarin kun je nog meer van betekenis voor elkaar zijn in de gemeente, juist vanuit Gods liefde?


Delen van verhalen

Een Zoomontmoeting met je kring? Dat kan een keuze zijn in deze coronatijd. Hoe pak je dat gesprek op een verrassende manier aan? Gebruik bijvoorbeeld breakoutrooms. Via Zoom start je dan eerst samen als kring om vervolgens in tweetallen ‘uit de kring te breken’.

1. De begeleider legt de opdracht/vraag uit waarna de tweetallen samen verder gaan en hun verhaal delen.

2. Je vertelt aan de ander een verhaal over een moment waarop jij Gods liefde hebt mogen doorgeven in de afgelopen maand. Wat maakte je blij en vol van Gods liefde? Wat was je eigen rol?

3. De ander stelt waarderende en positieve vragen. Wat was er bijzonder? Hoe reageerden anderen in jouw omgeving hierop?

4. Na 10 minuten wisselen jullie van rol.

5. Na 20 minuten keren jullie terug in de zoommeeting en delen jullie een opvallend positief punt uit jullie breakoutroom.


Als verlangen naar God verdwijnt

Veel gelovigen maken het mee: iemand in je omgeving breekt met het geloof. Dat kan pijn doen en vragen oproepen. Wat betekent het als iemand stopt met geloven? Kan het bijvoorbeeld zijn dat dit (ook) te maken heeft met het niet meer ervaren en beleven van (het verlangen naar) Gods liefde? (Zie hierover het interview met Herman Paul.)

Het Praktijkcentrum heeft over het thema geloofsverlating praktijkmateriaal ontwikkeld. Bij dit thema kun je verschillende Bijbelse lijnen herkennen en verbinden. Een ervan is de lijn van verbond en geloof. Ook hier zie je weer dat geheim van Gods liefde. De eeuwige drie-enige God maakte mensen en wil een relatie van liefde met hen onderhouden. Ga in gesprek over teksten rond verbond en geloof.

  • Mozes zag het beloofde land en verlangde ernaar. Maar hij bereikte niet de vervulling van zijn verlangen (Deuteronomium 34). Toch ging zijn werk door via Jozua. Wat betekent dit voor geloofsverlating?
  • Wat als verlangen naar God verdwijnt?
  • Jan Kuiper: ‘De fakkel van het geloof wordt doorgegeven in de estafette van de generaties tot aan de terugkomst van Christus. Dat mag je troosten, ook als het bij geloofsverlaters gaat om mensen van wie je houdt.’ Wat betekent dit voor je eigen geloofsverlangen voor mensen van wie je houdt?

Gods liefde en de kerk

Je kunt dit thema verder uitdiepen met de volgende materialen:

  • Erik Borgman, Dit is het hart. Over het proeven van de kerk (2019). ‘Van God houden raakt het hart van de kerk. De kerk is er niet omwille van zichzelf of van wat zij realiseert. Haar kracht ligt in datgene waarnaar zij verwijst: God en Gods grenzeloze liefde.’ Dit citaat komt uit een inleiding van Erik Borgman over de betekenis van de liturgie op elementair niveau. Als hoogleraar heeft hij dit in een handzaam boekje uitgewerkt. Als kring kun je het subthema Gods liefde voor de kerk vanuit een aantal korte hoofdstukken met elkaar verder bespreken.
  • Online Cursus Bronproeverijen. Bronproeverij 3: De Liefde van en voor God (Marcus 12:28-30; Lucas 15:11-32). In een serie van vijf video’s gaan Marius Noorloos en Jelle de Kok aan de hand van enkele kernteksten uit de Bijbel in gesprek over drie Bijbelse kernvruchten en hun samenhang: geloven, hopen en liefhebben. Bij elke video hoort een aantal opdrachten waarmee je individueel of als groep aan de slag kunt. Je kunt deze training als kring samen volgen.
  • Nadenken over gedachten van Karl Barth.

Extra

Zing met elkaar over je liefde voor God of luister naar de liederen:

Delen.

Over de auteur

Hetty Pullen-Muis (GKv) is adviseur bij het Praktijkcentrum.

Laat een reactie achter