Samenwerking tussen groot en klein

Praktijkcentrum | 16 oktober 2020
  • Praktijklokaal

Ommen-Noord/Oost (GKv) kent 769 leden en Lemelerveld (GKv) 108. Die laatste gemeente is te klein voor een eigen predikant, terwijl Ommen er twee heeft. Daarom gaan beide gemeenten samenwerken. De gemeente van Lemelerveld deed dat al met die van Langeslag, maar aan die samenwerking kwam een eind. De gemeente wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en dat kan door samenwerking met Ommen.

GKVConcreet betekent het dat beide predikanten van Ommen-N/O, Cees van Dijk en Wim Hoorn, totaal vier uur per week de gemeente van Lemelerveld ondersteunen: naast pastorale ondersteuning ook een kerkdienst per maand. Ook zal er tussen beide kerkenraden regelmatig afstemming plaatsvinden. Waarom beide predikanten en niet een van hen? ‘Naast de gelijke belasting geeft dit voor beide gemeenten ook de mogelijkheid om gericht gebruik te maken van hun specifieke gaven, kennis en ervaring’, aldus de kerkenraad van Ommen.

Ommen en Lemelerveld kiezen voor samenwerking. Andere wegen voor een kleine gemeente zijn er ook: een predikant kan voor een aantal uren gedetacheerd worden. Dominee Ernst Leeftink (Assen-Peelo) heeft zo’n overeenkomst om te werken in Oosterwolde, ook een kleine gemeente. En Ten Post is inmiddels een bijzondere wijk van de grotere gemeente Appingedam.

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Annelies Smouter
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief