Van visie naar verlangen

0

Veel kerken hebben een visiedocument. In veel gevallen ligt het onderin een (al dan niet digitale) la. De nieuwe trend is daarom: verlangens onder woorden brengen. Onder andere de Plantagekerk (GKv Zwolle-Centrum) is daarmee bezig geweest. In 2020 hebben ze zich afgevraagd waarnaar ze als geloofsgemeenschap verlangen. ’Waarom zijn we eigenlijk kerk? Welke verlangens drijven ons als we samen optrekken als leerlingen van Jezus en kinderen van God?’ Ze signaleren dat je snel bezig bent met de wat-vraag en vervolgens met de hoe-vraag; in het gegroeide verlangendocument gaat het om de waarom-vraag.

(beeld Patrick Ooms)

(beeld Patrick Ooms)

In het document wordt dit spiritueel, pastoraal, diaconaal en missionair uitgewerkt. Bij het missionaire gebeurt dat zo: ‘Hier leren wij hoe wij in ons dagelijkse leven (thuis, in de buurt, op ons werk) iets van Gods koninkrijk kunnen laten zien aan de mensen om ons heen. Hier leren wij dat wij er als geloofsgemeenschap niet allereerst voor onszelf zijn, maar voor de samenleving, waar zoveel doelloosheid, vermoeidheid en gebondenheid is en waar nog zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen en God niet de eer geven die Hem toekomt. Hier krijgen wij hart voor de stad Zwolle’.

In de uitleiding van het korte document wordt een verband gelegd met Gods verlangens: ‘Ons verlangen begint en eindigt bij Gods verlangens voor zijn volk en wereld.’ Dat geeft ook aan dat het niet de bedoeling is dat ook dit document onder in een la verdwijnt. Op de website van de gemeente kun je er ook naar luisteren: de vijf bestuurlijke ouderlingen van de kerk lezen het verlangendocument voor. Wie ernaar luistert, wordt uitgedaagd om op te schrijven wat je aanspreekt en op welke manier dat je leven en je rol in de kerk zou kunnen veranderen. Het werken aan verlangen is een verdere uitwerking van het gemeentemotto van de Plantagekerk: ‘Samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen’.

Webtip
plantagekerkzwolle.nl/verlangen

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter