Kerkenraadsvisie op Youtube

Praktijkcentrum | 17 juli 2021
  • Praktijklokaal

Gemeentevergaderingen? Voor zover die in de afgelopen tijd al gehouden zijn, gebeurde dat meestal digitaal, via Zoom of een ander kanaal. Ook in de komende tijd zullen de mogelijkheden voor een groter samenzijn nog beperkt zijn. In het geval van digitaal is de communicatie toch anders dan ‘normaal’. De kerkenraad van de NGK Rijsbergen presenteert daarom op Youtube de speerpunten waaraan zij op dit moment werkt.

Een belangrijk punt in de gemeente van zo’n 160 leden is het vormen van kringen. De raad schrijft daarover: ‘In onze visie gaat het in een kring om groei in rechtvaardigheid, omzien naar elkaar en vreugdevolle ontmoeting. En dat kan ook op heel andere manieren. Geestelijke groei of rechtvaardigheid betekent dat je steeds beter met je verstand gaat begrijpen en met je hart gaat geloven, hoe geweldig gaaf God is en met hoeveel onvoorwaardelijke liefde Hij naar jou kijkt.’

De raad geeft aan dat bijbelstudie in de kring een prachtig instrument is om deze doelstellingen te halen. Maar er zijn veel meer activiteiten mogelijk, waarbij het kernwoord ‘samen’ is: samen zingen, koken, wandelen, vul maar in. Wanneer je als gemeente bezig gaat met kringen, moet je je volgens de kerkenraad meteen ook bezinnen op de rol van de ambten. Ook dat wordt meegenomen, in samenhang met vacatures voor de kerkenraad. Hoe geef je dan vorm aan het pastoraat? In een apart filmpje geeft de kerkenraad een voorzet om met een lager aantal pastorale oudsten en meer inzet van gemeenteleden het omzien naar elkaar tóch vorm te geven in deze tijd en tegelijkertijd de werklast beperkt te houden.

De gemeenteleden hebben voor deze presentatie op Youtube een link gekregen in het kerkblad. Voor de wijde wereld is de presentatie verborgen.

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

‘Ik wilde me weer verwonderen over het leven’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Gereedschapskist bij de wijsheidsboeken

Annelies Smouter
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief