Goddelijke bescherming voor een kwetsbaar mens

Rob van Houwelingen | 13 november 2021
  • Opinie

Als de coronapandemie ons één ding geleerd heeft, dan is het wel hoe kwetsbaar mensen zijn. Een onzichtbaar, maar levensgevaarlijk virus bedreigt heel de wereldbevolking. Urgente vragen dringen zich op. Hoe kunnen we het gevaar afwenden? Waarmee moeten we onszelf en anderen beschermen? Overheden zien zich genoodzaakt krasse maatregelen te nemen. Een mondkapje dragen, je laten testen of vaccineren. Desnoods komt er (weer) een totale lockdown.

(beeld Entwicklungsknecht/iStock)

Sommige christenen roepen echter: ‘Jezus is mijn vaccin.’ Volgens hen heeft iemand die zich laat vaccineren gebrek aan vertrouwen. Psalm 91 belooft toch goddelijke bescherming? ‘Hij redt je van de dodelijke pest. Al vallen er duizenden links en rechts naast je, jou zal niets overkomen. Het kwaad zal je niet bereiken, geen plaag zal jou ooit treffen.’ Dit kan over ernstige ziekte gaan of over oorlog, maar in ieder geval betreft het een hachelijke situatie. Gelukkig word je als gelovige dag en nacht beschermd door God. Als Hij je toevertrouwt aan zijn engelen, zullen zij over je waken, waar je ook bent, zodat je niet ten val komt.

Van Martin Luther is bekend dat hij pestlijders en mensen die bang waren voor besmetting niet wilde aanraden Psalm 91 te bidden. Waarom niet? Hij werd naar eigen zeggen drie keer getroffen door de pest en genas telkens. Zijn vrees was dat deze psalm als een soort bezweringstekst zou worden gebruikt. Inderdaad zijn van zulk gebruik voorbeelden bekend uit het vroege jodendom, zoals amuletten met de Hebreeuwse tekst van Psalm 91. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er Duitse soldaten die woorden uit deze psalm met zich meedroegen in de hoop daarmee vijandelijke kogels af te weren. Want: ‘De pijl die overdag op je afvliegt hoef je niet te vrezen.’

Magisch misbruik

Ook de duivel is met Psalm 91 aan de haal gegaan, bij de verzoeking in de woestijn. Spring gerust van het hoogste punt van de tempel af naar beneden, sprak hij tot Jezus. ‘Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken.” En: “Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.” Maar Jezus antwoordde: “Er staat ook geschreven: Stel de HEER, uw God, niet op de proef”’ (Matteüs 4:5-7; Lucas 4:9-12). Dat had Mozes tegen het volk Israël gezegd, op de drempel van het beloofde land. Zelfs Gods eigen Zoon wilde zijn Vader niet uittesten. Magisch misbruik van Psalm 91 is uit den boze.

Het hele artikel lezen? Neem een gratis proefabonnement op magazine OnderWeg en ontvang inloggegevens voor de website.

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.
Over de auteur
Rob van Houwelingen

Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de brede redactie van OnderWeg.

Hopen tegen wil en dank

Hopen tegen wil en dank

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Peter Hommes
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief