Kerkelijke ontmoeting in Amersfoort

Jan Kuiper | 10 september 2022
  • Praktijklokaal

Op 1 mei 2023 vindt de hereniging plaats van de NGK en de GKv. De afgelopen jaren hebben veel plaatselijke kerken elkaar al in een herenigingsproces teruggevonden. Maar de hereniging gaat verder: elke gemeente zal zich de vraag moeten stellen hoe zij gaan optrekken met ‘kerken dichtbij’. In Amersfoort kwamen de negen GKv-kerken uit die plaats samen met de GKv Leusden en de drie Nederlands Gereformeerde Kerken in een informele ontmoeting. Ze deelden met elkaar hoe de fusie leeft.

‘Alle aanwezigen keken positief gestemd naar het fusieproces. In onze huidige tijd is het goed dat kerkmuren neergehaald worden. Het is mooi dat conflicten geen sta-in-de-weg meer vormen. Wij hebben elkaar nodig om vitaal gemeente van Christus te zijn in deze tijd’, aldus een verslag dat de dominees René Barkema (GKv) en Albert Balk (NGK) maakten. Dat ‘elkaar nodig hebben’ betekent niet direct dat er een fusie volgt: ‘Het gaat er veel meer om dat we elkaar zien staan, van elkaar leren en elkaar inspireren, dat we van het goede in de verschillende gemeenten gebruikmaken’. Concreet dachten de aanwezigen aan bijvoorbeeld een kerkentour of een gezamenlijke openluchtdienst met Pinksteren.

Tijdens de bijeenkomst werden ook aandachtspunten genoemd. Kunnen we samen activiteiten bedenken die jongeren aanspreken? Ook de actuele ontwikkelingen binnen de kerken zijn belangrijk: ‘Binnen de GKv zijn ontwikkelingen in de afgelopen jaren razendsnel gegaan. Vanuit NGK-zijde roept dat de vraag op hoe dat kan. Voor het vertrouwen in de ander is dit best een lastig punt.’

Op weg met muziek

Op weg met muziek

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen
Zing een nieuw lied voor de HEER

Zing een nieuw lied voor de HEER

Jaap Cramer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief