Pad van Hoop

Jan Kuiper | 10 september 2022
  • Praktijklokaal

Heb je altijd al door de bijbelse geschiedenis willen wandelen? Dat kan nu in Hardenberg rond de vijver bij het kerkgebouw Het Morgenlicht van de GKv. Het bijbelse tijdpad is aangelegd door gemeenteleden en beschrijft de periode vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de komst van de messias.

Het pad is 140 meter lang en is zo ingericht dat een meter afstand overeenkomt met tien jaar bijbelse geschiedenis. Op 142 bordjes langs het pad staan bijvoorbeeld de rechters aangegeven, de koningen, de profeten, enzovoorts. Op deze manier wordt duidelijk wie wanneer optrad in de geschiedenis van het volk Israël. Op ieder bordje staat een QR-code die leidt naar een bijbeltekst over de desbetreffende persoon. Het pad loopt uit op het kruis: daarna is het niet meer mogelijk om één pad uit te zetten, omdat het evangelie na Pinksteren uitwaaiert naar alle volken.

Wie deze veertienhonderd jaar bijbelse geschiedenis wil doorlopen, moet dat wel overdag doen. ’s Avonds is het pad afgesloten. Wie zich weleens heeft beziggehouden met de chronologie van de Bijbel weet dat hierbij soms lastige vragen aan de orde komen. Op www.padvanhoop.nl wordt het hele project toegelicht en de keuzes gemotiveerd.

‘De afgod van de jeugd blijkt een zeepbel’

‘De afgod van de jeugd blijkt een zeepbel’

Koos Tamminga
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief