Tegenspraak

Dick Westerkamp | 12 november 2022
  • Algemeen
  • Column

Kun je niet gewoon zeggen dat de Bijbel ons meer in de weg staat dan helpt? Kun je nog wel zeggen dat de Bijbel Gods Woord is? Dat Hij zelf daarin spreekt en alles wat nodig is voor leven en sterven daarin openbaart?

We hebben afscheid genomen van een goede schepping. We weten nu dat er vanaf het begin een genadeloze strijd is waar de sterkste overleeft. Adam en Eva hebben niet bestaan en er was ook geen zondeval. Ook klopt er historisch weinig. Israël was nooit in Egypte en is er zeker niet uitgeleid. De verovering van Kanaän? We vinden de sporen ervan niet terug. De Bijbel zegt niks over man-en-vrouw-zijn en geeft zeker geen voorschriften over relaties en seksualiteit. Het ‘bijbelse huwelijk’ bestaat niet. Misschien nog wel even uitleggen wat de schrijver van Hebreeën 13:3 met ‘het huwelijk in ere’ bedoelde, maar daarvoor hebben we de theologie; die bedenkt wel wat.

Moet ik nog doorgaan? Verzoening door voldoening mag ook wel in het rijtje. Al deze beweringen vind je in recente theologische boeken. De naïeve bijbellezer die nog denkt: het staat er toch? – die moet uit de droom geholpen worden.

De Bijbel zet ons op een dwaalspoor. Laten we maar toegeven: we halen onze inzichten elders, ook morele. Als de Bijbel die ondersteunt, prima. En anders plooien we het zo tot het lijkt alsof die steun er toch is. De westerse samenleving volgt de waarden van de Verlichting. Rechten van de mens? Die hebben niks met de Bijbel van doen. Tolerantie van minderheden? De Bijbel is ertegen. De beleving van je bestaan als individu? De Bijbel ziet je als deel van een groter geheel. Vaak mochten ze niet eens hun eigen partner kiezen.

Of is die hele moderne manier van denken totaal fout? Zou het voor de kerk gezonder zijn als we een tijdje de theologie maar lieten praten en weer ruimte maakten voor eenvoudig bijbelgeloof? Er staat geschreven… De Bijbel die ook Jezus citeerde. Einde van alle tegenspraak.

Over de auteur
Dick Westerkamp

Dick Westerkamp is emeritus predikant van de Lichtboog (NGK) in Houten.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief